Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò
Văn bản, chính sách mới
Văn bản, chính sách mới
10/03/2021 13:39
Màu chữ Cỡ chữ
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2020
Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2020. Theo đó, số văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần là 37 văn bản. Trong đó, có 24 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, 13 văn bản hết hiệu lực một phần (kèm theo Quyết định)./.

                                                            HỒNG CHI

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn