Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò
Hỏi đáp
QUY CHẾ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, CÂU HỎI
VÀ HƯỚNG DẪN, GIẢI ĐÁP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
---oOo---
Để các nội dung phản ánh, kiến nghị được chuyển đến Lãnh đạo Sở kịp thời và chính xác. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ đề nghị: - Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn. - Sử dụng tiếng Việt có dấu, bảng mã Unicode. Nếu nội dung thư dài, nên soạn thảo trên file word và gửi file đính kèm. - Nội dung cần thể hiện rõ ràng, cô đọng. Những thư hợp lệ sẽ được chuyển đến Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất. Ban Biên tập sẽ phản hồi các nội dung trên đến hộp thư hoặc đăng trên chuyên mục "Hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp". Xin chân thành cảm ơn!
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn