Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò
Hoạt động của lãnh đạo
Triển khai Kế hoạch số 496/KH-BNV ngày 01/02/2018 (22/02/2018)
Icon Image

Công văn 128/SNV-CCHC ngày 22/02/2018 về việc triển khai Kế hoạch số 496/KH-BNV. Kế hoạch số 496/KH-UBND ngày 01/02/2018 của Bộ Nội vụ về việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước quốc gia năm 2018.

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn