Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò
Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại
14/05/2020 11:19
Màu chữ Cỡ chữ
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU (Mã vùng: 0291)

SỞ NỘI VỤ

Đường Nguyễn Tất Thành, Khu Hành chính tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0291.3823861     Fax: 0291.3956883

Website: snv.baclieu.gov.vn     Email: snv@baclieu.gov.vn

A. BAN GIÁM ĐỐC

Ngô Công Hầu

Giám đốc

0291.3500.002

 

Nguyễn Vũ Thường

Phó Giám đốc

0291.3959.787

 

Nguyễn Minh Thất

Phó Giám đốc

 

0918.991.079

Nguyễn Quốc Liêm

Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng

0291.3500.059

 

B. KHỐI VĂN PHÒNG

1. Văn phòng Sở

Trương Minh Tính

Chánh Văn phòng

0291.3956.889

0918.885.483

Trần Thị Trang

Phó Chánh Văn phòng

0291.3823.861

0949.111.600

Nguyễn Chí Hò

Chuyên viên

0291.3956.883

0949.464.767

Nguyễn Xuân Triều

Chuyên viên

0291.3956.883

 

Trần Thị Bích Trâm

Văn thư - Thủ quỹ

0291.3823.861

0943.818.242

Lê Thị Diễm My

Kế Toán

0291.3823.861

0947.484.483

Nguyễn T Kim Nương

Nhân viên phục vụ

0291.3956.886

02913.956.886

Lâm Thị Loan

Nhân viên phục vụ

0291.3956.886

Võ Nhứt

Nhân viên lái xe

0291.3823.861

0913.834.253

Trần Quốc Huy

Nhân viên lái xe

0291.3823.861

0917.119.189

Trần P Nguyên Chương

Cán sự

0291.3956.883

0908.380.582

2. Phòng Công chức, viên chức

Trương Thị Mỹ Châu

Phó Trưởng phòng

 

0918.446.777

Bùi Văn Út

Chuyên viên

0291.3824.147

0907.121.039

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

0291.3601.027

0919.646.337

Lê Thị Thảo

Chuyên viên

0291.3956.882

0947.878.198

Lê Chí Hiếu

Chuyên viên

0291.3828.054

0919.434.386

Nguyễn Thị Yến Nhi

Chuyên viên

Ký Trọng Nghiệm

Chuyên viên

0942.490.191

3. Phòng Tổ chức và Cải cách hành chính

Phan Thị Hồng Tươi

Trưởng phòng

0291.3957.990

0916.676.661

Hà Diễm Phúc

Phó Trưởng phòng

0291.3705.512

0948.676.970

Lê Đức Anh

Chuyên viên

0291.3705.512

0905.522.989

Lê Trần Ánh Hồng

Chuyên viên

0291.3705.512

0915.373.877

Nguyễn Quốc Huy

Chuyên viên

0291.3705.512

0838.118.779

4. Thanh tra Sở

Trương Quang Nhi

Chánh Thanh tra

 

0949.688.017

Huỳnh Hoàng Yên

Phó Chánh Thanh tra

0291.3956.885

0913.065.080

Trần Thị Cẩm Nhi

Thanh tra viên

0291.3956.885

0918.047.373

Võ Thị Vân Anh

Chuyên viên

0291.3956.885

0916.303.566

5. Phòng Xây dựng chính quyền & Công tác thanh niên

Trương Vũ Trường

Trưởng phòng

0291.3956.988

0988.211.445

Lê Kim Trung

Phó Trưởng phòng

0291.3828.054

0943.788.366

Huỳnh Thị Lệ Xinh

Chuyên viên

0291.3828.054

0978.368.484

Nguyễn Quốc Hưng

Chuyên viên

0291.3828.054

0919.703.979

Phan Anh Tuấn

Chuyên viên

0291.3828.054

0912.918.119

Tô Kiến Đức

Chuyên viên

0291.3956.988

0972.040.008

C. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Ban Thi đua - Khen thưởng

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Phó Trưởng ban

0291.3824.380

0919.927.775

Nguyễn Hồng Diệu

Phó Trưởng ban

 

0947.217.222

Lê Bích Ngọc

Trưởng phòng HC-TH

0291.3824.380

0949.883.773

Hồ Quang Võ

Trưởng phòng NV

 

0943.288.688

Nguyễn Thanh Thảo

Phó Trưởng phòng HC-TH

0291.3824.380

0399.484.236

NguyễnThị Diễm Phương

Phó Trưởng phòng NV

0291.3500.058

0973.327.290

Lê Thị Ngọc Hân

Chuyên viên phòng NV

0291.3500.058

0918.800.894

Nguyễn Ngọc Yến

Chuyên viên phòng NV

0291.3500.058

0949.392.189

Tạ Mỹ Xuyên

Chuyên viên phòng HC-TC

0291.3824.380

0916.424.229

Lê Văn Lịnh

Chuyên viên phòng HC-TH

0291.3824.380

0917.494.449

2. Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Nguyễn Phương Trúc

Chi cục trưởng

0291.3789.989

0815.776.121

Quách Thanh Đoàn

Phó Chi cục trưởng

0291.3789.988

0949.464.793

Lê Ngọc Diễm

Trưởng phòng HC-TH

0291.3954.212

0836.283.777

Nguyễn T T Kim Yến

Phó Trưởng phòng NV

0291.3789.987

0946.028.576

Phạm Quốc Chiếm

Phó Trưởng phòng QLK

0291.3956.510

0914.140.868

Phạm Thị Vui

Chuyên viên

0291.3825.892

0915.665.464

Phạm Văn Thành

Lưu trữ viên

0291.3825.892

0919.456.454

Hồ Minh Thức

Lưu trữ viên

0291.3825.892

0947.150.446

Nguyễn Ngọc Như

Lưu trữ viên

0291.3825.892

0912.058.458

Võ Thị Ngọc Út

Lưu trữ viên

0291.3825.892

0944.335.771

Phạm Thị Chanh

Nhân viên phục vụ

0291.3825.892

0944.103.009

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn