Công văn về việc thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức tính 31/12/2020  *   Hội nghị giao lưu, gặp gỡ giữa cử tri trẻ là cán bộ đoàn, hội chủ chốt với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu  *   Công văn rà soát, giải trình bổ sung kết quả đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2020 (lần 1) của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố  *   Khai giảng lớp vừa học vừa làm trình độ Đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp Đại học ngành kỹ thuật xây dựng  *   Kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý; xử lý kỷ luật và công tác quản lý hồ sơ viên chức đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lợi  *   Kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý; xử lý kỷ luật và công tác quản lý hồ sơ viên chức đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai  *   Công bố Quyết định về việc kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý; xử lý kỷ luật và công tác quản lý hồ sơ viên chức đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Long  *   Kết quả thực thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2021 của tỉnh Bạc Liêu  *   Công văn về việc thu thập thông tin đơn vị hành chính theo Mẫu phiếu 1/HC-TB  *   Công văn về việc rà soát thông tin định danh phục vụ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò
Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
23/01/2021 08:16
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Sở Nội vụ

Thông báo số 06/TB-SNV ngày 27/01/2021 của Sở Nội vụ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Công chức, viên chức; Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức hành chính; Quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xem danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết các cấp theo các đường link dưới đây:

- Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ;

- Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện;

- Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nội vụ;

- Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vựcTổ chức hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ;

- Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vựcTổ chức hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện;

- Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ;

- Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện;

- Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 22/01/2021: lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn