Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

Tiếp nhận:

Giải quyết:

Trước hạn:

Đúng hạn:

Trễ hạn:

Tự động cập nhật lúc 15:40 ngày 10/03/2021
Tình hình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm 2016
Icon Image

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 đã xác định cải cách hành chính là một trong 03 khâu đột phá chiến lược để đưa đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn