Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *   Công văn về việc xin ý kiến đóng góp các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trong thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã  *   Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các huyện, thị xã thành phố năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò
Tin đọc nhiều nhất
Công văn về việc thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020 (14/12/2020)
Các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020 theo Công văn số 1120/SNV-CCVTLT ngày 14/12/2020 của Sở Nội vụ. Tải các biểu mẫu đính kèm theo Công văn này tại đây. Xin chân thành cảm ơn./.
Thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 (18/11/2020)
Công văn số 13/HĐTNN ngày 18/11/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch năm 2020. Xem thông báo điểm thi theo các đường link dưới đây: - Kết quả thi Phòng 1; - Kết quả thi Phòng 2; - Kết quả thi Phòng 3; - Kết quả thi Phòng 4; - Kết quả thi Phòng 5; - Kết quả thi Phòng 6.
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Bạc Liêu năm 2019 (08/07/2020)

Thông báo số 24/HĐ ngày 08/7/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức  về việc thông báo đến các cơ quan, đơn vị và thí sinh dự tuyển kết quả phỏng vấn thí dự tuyển viên chức xét tuyển cạnh tranh Vòng 2 theo các đường link dưới đây:

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TỈNH BẠC LIÊU “QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (25/03/2015)
Icon Image

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bạc Liêu được thành lập theo quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở nâng lên từ Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

Công văn về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 (10/08/2020)

Chi tiết nội dung Công văn số 706/SNV-CCVC ngày 10/8/2020 của Sở Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020

Công văn về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2020 (06/11/2020)
Các cơ quan, đơn vị tải biểu mẫu kèm theo Công văn số 991/SNV-CCVC ngày 06/11/2020 của Sở Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2020 theo các đường link dưới đây: - Mẫu số 01: Danh sách cán bộ, ...
Công văn về việc thu thập thông tin đơn vị hành chính theo Mẫu phiếu 1/HC-TB (23/03/2021)
Các cơ quan, đơn vị tải biểu mẫu kèm theo Công văn số 297/SNV-XDCQ-CTTN ngày 22/3/2021 của Sở Nội vụ về việc thu thập thông tin đơn vị hành chính theo Mẫu phiếu 1/HC-TB theo các đường link dưới đây: - Mẫu phiếu 1/HC-TB; - Phụ lục giải thích, hướng dẫn cách ghi phiếu thu thập thông tin cơ sở hành chính, ...
Thông báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập cán bộ, công chức, viên chức dự thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2020 (21/01/2021)
Nội dung Thông báo số 06/HĐTNN ngày 20/01/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2020 về việc thông báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập cán bộ, công chức, viên chức dự thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2020 xem tại đây.  
Bản tin: (Từ ngày 15/02/2015 đến ngày 26/02/2015) (24/02/2016)

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Sở Nội vụ

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn