You do not have the roles required to access this portlet.
Thống kê tin bài
Có 1 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/09/2021 ĐẾN NGÀY 30/09/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Tin nổi bật Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 17/09/2021 07:38 Lê Đức Anh
Có 1 kết quả
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn