You do not have the roles required to access this portlet.
Thống kê tin bài
Có 4 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/03/2023 ĐẾN NGÀY 31/03/2023
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Tin nổi bật Thông báo triệu tập thí sinh ôn thi kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 23/03/2023 10:54 Lê Đức Anh
2 Tin nổi bật Công văn về việc đóng góp dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 22/03/2023 10:05 Lê Đức Anh
3 Tin nổi bật Sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Quý I năm 2023 13/03/2023 08:56 Lê Đức Anh
4 Tin nổi bật Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 07/03/2023 09:58 Lê Đức Anh
Có 4 kết quả
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn