Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò
Nhân sự lãnh đạo
Nhân sự lãnh đạo
10/09/2020 14:56
Màu chữ Cỡ chữ
Nhân sự lãnh đạo

I. BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc: Ngô Công Hầu

2. Phó Giám đốc Thường trực: Nguyễn Vũ Thường

3. Phó Giám đốc : Nguyễn Quốc Liêm

4. Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Thất

II. VĂN PHÒNG SỞ

1. Chánh Văn phòng: Trương Minh Tính

2. Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Trang

III. PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Phó Trưởng phòng phụ trách: Trương Thị Mỹ Châu

2. Phó Trưởng phòng: Bùi Văn Út

IV. THANH TRA SỞ

1. Chánh Thanh tra: Trương Quang Nhi

2. Phó Chánh Thanh tra: Huỳnh Hoàng Yên

V. PHÒNG TỔ CHỨC VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Trưởng phòng: Phan Thị Hồng Tươi

2. Phó Trưởng phòng: Hà Diễm Phúc

VI. PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

1. Trưởng phòng: Trương Vũ Trường

2. Phó Trưởng phòng: Lê Kim Trung

VII. BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

1. Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Tuyết Minh

2. Phó Trưởng ban: Nguyễn Hồng Diệu

VIII. CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ

1. Chi cục trưởng: Nguyễn Phương Trúc

2. Phó Chi cục trưởng: Quách Thanh Đoàn

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn