Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *   Công văn về việc xin ý kiến đóng góp các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trong thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã  *   Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các huyện, thị xã thành phố năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò
Hỏi đáp
QUY CHẾ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, CÂU HỎI
VÀ HƯỚNG DẪN, GIẢI ĐÁP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
---oOo---
Để các nội dung phản ánh, kiến nghị được chuyển đến Lãnh đạo Sở kịp thời và chính xác. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ đề nghị: - Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn. - Sử dụng tiếng Việt có dấu, bảng mã Unicode. Nếu nội dung thư dài, nên soạn thảo trên file word và gửi file đính kèm. - Nội dung cần thể hiện rõ ràng, cô đọng. Những thư hợp lệ sẽ được chuyển đến Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất. Ban Biên tập sẽ phản hồi các nội dung trên đến hộp thư hoặc đăng trên chuyên mục "Hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp". Xin chân thành cảm ơn!
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn