Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò
Góp ý văn bản
Công văn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bạc Liêu (05/10/2021)
Các cơ quan, đơn vị tải dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bạc Liêu tại đây./.
Rà soát, bổ sung tiêu chí tiêu chí thành phần tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ngành, UBND cấp huyện (lần 2) (14/05/2020)
Rà soát, bổ sung tiêu chí tiêu chí thành phần tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ngành, UBND cấp huyện (lần 2) Đề nghị quý cơ quan đơn vị tải bản Chỉ số bổ sung tại đây: Sở, ngành tỉnh; Cấp huyện Tải tài liệu Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành ...
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn