Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò
Giới thiệu chung
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (19/05/2020)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 10/2015/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 09 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền ...
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH (19/05/2020)
 Cách đây 64 năm, sau thắng lợi của Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam tự cải tổ để thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hoà. Trong Chính phủ lâm thời có Bộ Nội Vụ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng đầu ...
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn