Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò
Điện thoại liên hệ
Điện thoại liên hệ
19/05/2020 13:18
Màu chữ Cỡ chữ
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU (Mã vùng: 0291)

SỞ NỘI VỤ

Đường Nguyễn Tất Thành, Khu Hành chính tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0291.3823861     Fax: 0291.3956883

Website: snv.baclieu.gov.vn     Email: snv@baclieu.gov.vn

A. BAN GIÁM ĐỐC

Trịnh Thanh Phong

Giám đốc

0291.3500.002

 

Ngô Công Hầu

Phó Giám đốc

0291.3932.038

 

Tạ Hoàng Nhiệm

Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng

0291.3500.059

 

Nguyễn Vũ Thường

Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban Tôn giáo

0291.3959.787

 

B. KHỐI VĂN PHÒNG

1. Văn phòng Sở

Trương Minh Tính

Phụ trách Văn phòng

0291.3956.883

0918.885.483

Hồ Thị Cẩm Thuý

Phó Chánh Văn phòng

0291.3823.861

0919.710.122

Nguyễn Chí Hò

Chuyên viên

0291.3956.883

0949.464.767

Nguyễn Xuân Triều

Chuyên viên

0291.3956.883

01234.055.666

Trần Thị Bích Trâm

Văn thư - Thủ quỹ

0291.3823.861

0943.818.242

Nguyễn T Kim Nương

Nhân viên phục vụ

0291.3956.886

02913.956.886

Võ Nhứt

Nhân viên lái xe

0291.3823.861

0913.834.253

Trần Quốc Huy

Nhân viên lái xe

0291.3823.861

0917.119.189

2. Thanh tra Sở

Nguyễn Minh Thất

Chánh Thanh tra

0291.3956.877

0918.991.079

Huỳnh Hoàng Yên

Phó Chánh Thanh tra

0291.3956.885

0913.065.080

Trần Thị Cẩm Nhi

Thanh tra viên

0291.3956.885

0918.047.373

Võ Thị Vân Anh

Cán sự

0291.3956.885

0916.303.566

3. Phòng Công chức, viên chức

Nguyễn Hồng Diệu

Trưởng phòng

0291.3956.884

0947.217.222

Tô Thu Cường

Phó Trưởng phòng

0291.3824.147

0988.211.454

Trần P Nguyên Chương

Phó Trưởng phòng

0291.3956.882

0908.380.582

Bùi Văn Út

Chuyên viên

0291.3824.147

0907.121.039

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

0291.3601.027

0919.646.337

Lê Thị Thảo

Chuyên viên

0291.3956.882

0947.878.198

Tô Kiến Đức

Chuyên viên

0291.3956.882

0972.040.008

Trần Thị Trang

Cán sự

0291.3956.884

0949.111.600

4. Phòng Xây dựng chính quyền & Công tác thanh niên

Trương Vũ Trường

Trưởng phòng

0291.3956.988

0988.211.445

Lê Kim Trung

Phó Trưởng phòng

0291.3956.988

0943.788.366

Lê Chí Hiếu

Chuyên viên

0291.3828.054

0919.434.386

Huỳnh Thị Lệ Xinh

Chuyên viên

0291.3828.054

0978.368.484

5. Phòng Cải cách hành chính

Phan Thị Hồng Tươi

Trưởng phòng

0291.3957.990

0916.676.661

Hà Diễm Phúc

Phó Trưởng phòng

0291.3705.512

0948.676.970

Lê Đức Anh

Chuyên viên

0291.3705.512

0905.522.989

6. Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi Chính phủ

Huỳnh Thanh Tuấn

Trưởng phòng

0291.3500.036

0909.050.818

Trương Thị Mỹ Châu

Phó Trưởng phòng

0291.3500.036

0918.446.777

Lê Trần Ánh Hồng

Chuyên viên

0291.3500.036

0915.373.877

Phan Anh Tuấn

Chuyên viên

0291.3500.036

0912.918.119

C. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Ban Thi đua - Khen thưởng

Lê Minh Quân

Phó Trưởng ban

0291.3500.156

0915.890.175

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Phó Trưởng ban

0291.3824.380

0919.927.775

Hồ Quang Võ

Trưởng phòng NV 1

0291.3500.058

0943.288.688

Nguyễn Thanh Thảo

Phó Trưởng phòng NV 1

0291.3500.058

01699.484.236

Lê Thị Ngọc Hân

Chuyên viên

0291.3500.058

0918.800.894

Lê Văn Lịnh

Nhân viên

0291.3500.058

0917.494.449

Nguyễn Quốc Hưng

Trưởng phòng NV 2

0291.3602.089

0919.703.979

NguyễnTDiễm Phương

Phó Trưởng phòng NV 2

0291.3602.089

0973.327.290

Hồ Văn Yên

Cán sự

0291.3602.089

0948.600.099

Lê Bích Ngọc

Phó Trưởng phòng HC-TH

0291.3824.380

0949.883.773

Nguyễn Ngọc Yến

Chuyên viên

0291.3824.380

0949.392.189

Lê Út Anh

Cán sự

0291.3824.380

0918.762.621

Tạ Mỹ Xuyên

Cán sự

0291.3824.380

0916.424.229

2. Ban Tôn giáo

Trần Thành Chiểu

Phó Trưởng ban

0291.3956.964

0913.785.201

Danh Chánh Nghĩa

Trưởng phòng NV

0291.3949.964

0944.402.954

Lê Quốc Cường

Phó Trưởng phòng NV

0291.3949.964

0985.068.699

Nguyễn Triều Xuân

Phó Trưởng phòng HC-TH

0291.3956.964

0949.184.545

Châu Văn Dân

Chuyên viên

0291.3956.964

0949.383.266

Trương Huỳnh Như

Chuyên viên

0291.3949.964

0945.999.713

Lê Mộng Tuyết

Chuyên viên

0291.3956.964

0939.197.712

Trần Thị Út

Cán sự

0291.3956.964

0914.674.757

3. Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Nguyễn Phương Trúc

Chi cục trưởng

0291.3789.989

01275.776.121

Trương Quang Nhi

Phó Chi cục trưởng

0291.3955.202

0949.688.017

Quách Thanh Đoàn

Phó Chi cục trưởng

0291.3789.988

0949.464.793

Lê Ngọc Diễm

Trưởng phòng HC-TH

0291.3954.212

01236.283.777

Nguyễn T T Kim Yến

Phó Trưởng phòng NV

0291.3789.987

0946.028.576

Phạm Quốc Chiếm

Phó Trưởng phòng QLK

0291.3956.510

0914.140.868

Phạm Văn Thành

Lưu trữ viên 1

0291.3825.892

0919.456.454

Hồ Minh Thức

Lưu trữ viên 2

0291.3825.892

0947.150.446

Phạm Thị Vui

Chuyên viên

0291.3825.892

0915.665.464

Nguyễn Ngọc Như

Lưu trữ viên TC

0291.3825.892

0912.058.458

Võ Thị Ngọc Út

Lưu trữ viên TC

0291.3825.892

0944.335.771

Phan Thị Kim Cúc

Cán sự

0291.3825.892

0943.683.345

Bùi Đường Đời

Nhân viên bảo vệ

0291.3825.892

0947.990.977

Phạm Thị Chanh

Nhân viên phục vụ

0291.3825.892

0944.103.009

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn