Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *   Công văn về việc xin ý kiến đóng góp các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trong thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã  *   Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các huyện, thị xã thành phố năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch

Tin nổi bật
Thứ ba, 06/07/2021, 15:46
Màu chữ Cỡ chữ
Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch

Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 01/8/2021. Trong Thông tư mới này có các quy định đối với công chức hành chính và quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Điều kiện, thời gian giữ ngạch cũ trước khi dự thi nâng ngạch có sự thay đổi:

- Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên cao cấp, có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương từ đủ 6 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên chính thì thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng kí hồ sơ dự thi nâng ngạch.

- Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính, có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch chuyên viên thì thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi nâng ngạch.

- Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên, có thời gian giữ ngạch cán sự và tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch cán sự thì thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi nâng ngạch.

- Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên ngạch Cán sự, có thời gian giữ ngạch nhân viên và tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi nâng ngạch.

- Đối với thi nâng ngạch Văn thư viên chính, bỏ điều kiện về việc tham gia xây dựng, nghiên cứu một văn bản pháp luật, đề tài, đề án, dự án… hoặc sáng kiến được công nhận ở quy định cũ. Nhưng lại tăng thời gian giữ ngạch văn thư viên hoặc tương đương lên đủ 09 năm (trong đó có tối thiểu 01 năm giữ ngạch văn thư viên). So với quy định trước thì chỉ cần đủ 05 năm (trong đó, có tối thiểu 03 năm giữ ngạch văn thư viên).

- Đối với thi nâng ngạch Văn thư viên: có phân biệt 02 đối tượng có trình độ khi tuyển dụng lần đầu cao đẳng và trung cấp, cụ thể là: Nếu là trình độ cao đẳng, thì chỉ cần thời gian giữ ngạch văn thư viên trung cấp và tương đương đủ 02 năm. Còn nếu là trình độ trung cấp, thì phải có thời gian giữ ngạch văn thư viên trung cấp và tương đương từ đủ 03 năm. Quy định này khác với trước là không phân biệt đối tượng, mà yêu cầu tất cả đều phải đủ 03 năm;

Thay đổi về hệ số lương công chức văn thư trình độ cao đẳng. Lương công chức văn thư viên chính (mã số 02.006): Áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78; Lương công chức văn thư viên: Áp dụng bảng lương công chức loại A1 từ hệ số lương từ 2,34 đến hệ số lương 4,98; Lương ngạch công chức văn thư viên trung cấp: Áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng trở lên thuộc ngạch văn thư viên trung cấp thì được xếp vào bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp, tương đương hệ số lương bắt đầu là 2,06 - 4,06 mà không phải bắt đầu từ hệ số 1,86. Trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp tương đương hưởng 85% mức lương của hệ số 2,06.

Thay đổi về lương công chức chuyên ngành khác sang văn thư. Nếu công chức có trình độ cao đẳng khi tuyển dụng đã được xếp lương công chức theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, Khi chuyển xếp vào ngạch văn thư viên trung cấp thì việc xếp bậc lương trong ngạch mới được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thang, bảng lương do Nhà nước quy định.

Trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Chính thức bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Chỉ yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng tiếng dân tộc đối với công chức công tác ở vùng dân tộc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Trên đây là những điểm thay đổi trong quy định đối với các ngạch công chức ngành hành chính, chuyên ngành văn thư áp dụng từ ngày 01/8/2021 của Bộ Nội vụ.

Ánh Tuyết – Sở Nội vụ

Số lượt xem: 277

Tin đã đưa
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn