Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Quý I năm 2023

Tin nổi bật
Thứ hai, 13/03/2023, 08:56
Màu chữ Cỡ chữ
Sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Quý I năm 2023

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Chi đoàn Sở Nội vụ tổ chức buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý I năm 2023 với Mẫu chuyện: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng nam nữ..

Ngày 13/3/2023, tại Phòng họp Sở Nội vụ đã diễn ra buổi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý I năm 2023 với sự tham dự của Bam Giám đốc Sở và toàn thể công chức, người lao động của cơ quan. Tại buổi sinh hoạt có nhiều ý kiến phát biểu, bình luận và xây dựng tinh thần học tập và làm theo Bác góp phần cho buổi sinh hoạt được sinh động và hiệu quả hơn.

Kết luận tại buổi học tập và làm theo Bác, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã có một số ý kiến chỉ đạo như sau:

- Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

- Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta đã vận dụng và phát triển một cách toàn diện tư tưởng của Bác về bình đẳng giới trong công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Hiện nay Đảng và nhà nước ta đang đồng thời triển khai hai đạo luật về: Bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình chính là thực hiện tư tưởng của Bác Hồ trong sự nghiệp đổi mới – hội nhập, xây dựng một xã hội Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

- Thông qua buổi sinh hoạt này, giúp cho đảng viên, công chức, đoàn viên, người lao động cơ quan càng thấm nhuần tư tưởng của Bác, vận dụng vào công việc thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Tô Kiến Đức - Phòng XDCQ&CTTN

Số lượt xem: 131

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn