Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Sở Nội vụ thanh tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và giải quyết thủ tục hành chính tại các Sở, ngành cấp tỉnh

Tin thời sự
Thứ sáu, 09/09/2016, 15:17
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Nội vụ thanh tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và giải quyết thủ tục hành chính tại các Sở, ngành cấp tỉnh

Tiến hành thành lập Đoàn Thanh tra với thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở như: Thanh tra Sở, Phòng Cải cách hành chính; Phòng Công chức, viên chức; Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ.

Từ ngày 25/7/2016 đến ngày 01/9/2016, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ tiến hành làm việc tại 08 Sở, ngành gồm: Giao thông vận tải, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đoàn đến làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Qua kết quả thanh tra, Đoàn Thanh tra đã đánh giá cao sự nổ lực, cố gắng, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị trong thi hành công vụ, cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện đúng giờ giấc làm việc, có đeo thẻ công chức theo quy định. Đặc biệt là đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Hầu hết các văn bản của Trung ương, của tỉnh về cải cách thủ tục hành chính đều được các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo vào hoạt động thiết thực của cơ quan, đơn vị đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Việcthực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã đạt được các mục tiêu cơ bản và từng bước đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả; phần lớn các loại hồ sơ, thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, công khai hóa, những loại thủ tục không còn phù hợp đã được loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung; quy trình giải quyết thủ tục hành chính được cải tiến theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian so với quy định ở nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết công việc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn một số cơ quan, đơn vị còn có những mặt tồn tại, hạn chế nhất định như: còn chậm trong việc xây dựng và trình ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của cơ quan, đơn vị; một số ít công chức chưa đeo thẻ công chức theo quy định; việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức còn kéo dài thời gian so với quy định như: lĩnh vực đất đai, bảo trợ xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện công khai các thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính, các biểu mẫu chưa đầy đủ, chưa cập nhật kịp thời các quy định mới; diện tích phòng làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và kết quả chưa đảm bảo theo yêu cầu; việc mở sổ theo dõi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không ghi đầy đủ nội dung, các thông tin cần thiết, thậm chí có nơi chưa thực hiện việc mở sổ theo dõi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chủ yếu theo dõi trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản. Qua đó, Đoàn Thanh tra đã có hướng đề xuất xử lý phù hợp, nhằm giúp các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh kịp thời những khó khăn, vướn mắc trong quá trình thực thi công vụ, góp phần thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong thời gian tới./.

Số lượt xem: 1040

Diễm Phúc

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn