Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *   Công văn về việc xin ý kiến đóng góp các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trong thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã  *   Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các huyện, thị xã thành phố năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Sở Nội vụ thanh tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và giải quyết thủ tục hành chính tại các Sở, ngành cấp tỉnh

Tin thời sự
Thứ sáu, 09/09/2016, 15:17
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Nội vụ thanh tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và giải quyết thủ tục hành chính tại các Sở, ngành cấp tỉnh

Tiến hành thành lập Đoàn Thanh tra với thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở như: Thanh tra Sở, Phòng Cải cách hành chính; Phòng Công chức, viên chức; Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ.

Từ ngày 25/7/2016 đến ngày 01/9/2016, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ tiến hành làm việc tại 08 Sở, ngành gồm: Giao thông vận tải, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đoàn đến làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Qua kết quả thanh tra, Đoàn Thanh tra đã đánh giá cao sự nổ lực, cố gắng, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị trong thi hành công vụ, cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện đúng giờ giấc làm việc, có đeo thẻ công chức theo quy định. Đặc biệt là đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Hầu hết các văn bản của Trung ương, của tỉnh về cải cách thủ tục hành chính đều được các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo vào hoạt động thiết thực của cơ quan, đơn vị đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Việcthực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã đạt được các mục tiêu cơ bản và từng bước đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả; phần lớn các loại hồ sơ, thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, công khai hóa, những loại thủ tục không còn phù hợp đã được loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung; quy trình giải quyết thủ tục hành chính được cải tiến theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian so với quy định ở nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết công việc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn một số cơ quan, đơn vị còn có những mặt tồn tại, hạn chế nhất định như: còn chậm trong việc xây dựng và trình ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của cơ quan, đơn vị; một số ít công chức chưa đeo thẻ công chức theo quy định; việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức còn kéo dài thời gian so với quy định như: lĩnh vực đất đai, bảo trợ xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện công khai các thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính, các biểu mẫu chưa đầy đủ, chưa cập nhật kịp thời các quy định mới; diện tích phòng làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và kết quả chưa đảm bảo theo yêu cầu; việc mở sổ theo dõi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không ghi đầy đủ nội dung, các thông tin cần thiết, thậm chí có nơi chưa thực hiện việc mở sổ theo dõi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chủ yếu theo dõi trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản. Qua đó, Đoàn Thanh tra đã có hướng đề xuất xử lý phù hợp, nhằm giúp các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh kịp thời những khó khăn, vướn mắc trong quá trình thực thi công vụ, góp phần thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong thời gian tới./.

Số lượt xem: 635

Diễm Phúc

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn