Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Đơn vị trực thuộc
Thứ ba, 01/03/2016, 15:14
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Theo đó, Chi cục Văn thư - Lưu trữ là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh; trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp theo quy định pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ.          

Về cơ cấu tổ chức và biên chế: Chi cục Văn thư - Lưu trữ có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng; có 03 Phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ Văn thư, Lưu trữ, Phòng quản lý Kho lưu trữ lịch sử.

Về biên chế và lao động: Số lượng công chức, người lao động của Chi cục do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định trong tổng số biên chế hành chính đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Việc tuyển dụng, bố trí sử dụng công chức thực hiện theo phân cấp quản lý hiện hành và căn cứ vị trí việc làm, đảm bảo chức danh, tiêu chuẩn các ngạch công chức do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định./.

Toàn văn nội dung Quyết định tải tại đây: Quyết định số 16/QĐ-SNV ngày 24/02/2016.

Số lượt xem: 382

Quang Nhi - CCVTLT

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn