Công văn về việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2030  *   Công văn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bạc Liêu  *   Công văn về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2021  *   Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Sở Nội vụ Bạc Liêu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V năm 2020

Tin tức sự kiện
Thứ ba, 07/07/2020, 15:13
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Nội vụ Bạc Liêu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V năm 2020

Ngày 06/7/2020, Sở Nội vụ (Bạc Liêu) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V năm 2020 tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V theo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V và Hướng dẫn số 15/HD-HĐTĐKT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V.


Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có ông Trịnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ cùng với tất cả công chức, người lao động cơ quan. Cũng tại Hội nghị này, tất cả đại biểu tham dự được nghe ông Ngô Công Hầu, Phó Giám đốc Thường trực Sở báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, theo đó, tất cả các lĩnh vực công tác ngành Nội vụ đều đạt và vượt các chỉ tiêu do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Trong 05 năm qua, toàn cơ quan đã huy động từ nguồn trong và ngoài cơ quan trên 300 triệu đồng để xây dựng 01 cây cầu, 01 căn nhà tình nghĩa, 01 căn nhà tình thương, thăm hỏi, tặng trên 50 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, 30 suất học bổng, xe đạp, cặp, tập viết… cho các em học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ 25 hộ nghèo, 05 thương binh hạng 1/4 và 2/4 tại các huyện trên địa bàn tỉnh.


Trong 05 năm qua, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức, tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hướng dẫn với tinh thần trách nhiệm cao của Bộ Nội vụ, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của cơ quan Sở Nội vụ đã từng bước đi vào nền nếp, đạt được những kết quả đáng kể trên các lĩnh vực công tác, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ công chức và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Nội vụ, cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng, văn thư - lưu trữ…. với năng suất, chất lượng, hiệu quả thiết thực. Nhiều phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề được duy trì và phát động kịp thời, thu hút được đông đảo công chức và người lao động tham gia hưởng hướng và thực hiện có hiệu quả.

Với những thành tích trên, trong 05 năm qua, tập thể cơ quan, các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị được các cấp có thẩm quyền tặng thưởng nhiều Huân chương, Bằng khen cao quý, trong đó: Huân chương lao động hạng Nhì 01 tập thể; Huân chương lao động hạng Ba 01 tập thể và 04 cá nhân; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 01 tập thể; Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh 01 tập thể; Tập thể Lao động xuất sắc 04 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 16 tập thể và 28 cá nhân; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 10 cá nhân; Chiến sĩ thi đua cơ sở 96 cá nhân và Giấy khen 220 cá nhân. Cũng tại Hội nghị này, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 cá nhân và Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ cho 02 tập thể và 07 cá nhân./.
 

Nguyễn Chí Hò – Văn phòng Sở

Số lượt xem: 275

Tin đã đưa
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn