Công văn về việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2030  *   Công văn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bạc Liêu  *   Công văn về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2021  *   Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Nhân sự lãnh đạo

Nhân sự lãnh đạo
Thứ năm, 10/09/2020, 14:56
Màu chữ Cỡ chữ
Nhân sự lãnh đạo

I. BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc: Ngô Công Hầu

2. Phó Giám đốc Thường trực: Nguyễn Vũ Thường

3. Phó Giám đốc : Nguyễn Quốc Liêm

4. Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Thất

II. VĂN PHÒNG SỞ

1. Chánh Văn phòng: Trương Minh Tính

2. Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Trang

III. PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Phó Trưởng phòng phụ trách: Trương Thị Mỹ Châu

2. Phó Trưởng phòng: Bùi Văn Út

IV. THANH TRA SỞ

1. Chánh Thanh tra: Trương Quang Nhi

2. Phó Chánh Thanh tra: Huỳnh Hoàng Yên

V. PHÒNG TỔ CHỨC VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Trưởng phòng: Phan Thị Hồng Tươi

2. Phó Trưởng phòng: Hà Diễm Phúc

VI. PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

1. Trưởng phòng: Trương Vũ Trường

2. Phó Trưởng phòng: Lê Kim Trung

VII. BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

1. Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Tuyết Minh

2. Phó Trưởng ban: Nguyễn Hồng Diệu

VIII. CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ

1. Chi cục trưởng: Nguyễn Phương Trúc

2. Phó Chi cục trưởng: Quách Thanh Đoàn

Số lượt xem: 806

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn