Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Một số điểm mới của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP

Tin nổi bật
Thứ sáu, 12/11/2021, 09:01
Màu chữ Cỡ chữ
Một số điểm mới của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP

Ngày 18/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP này có nhiều sửa đổi, thay thế về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Cụ thể là:

Tại khoản 2,  Điều 1 - Nghị định số 89/2021/NĐ-CP, sửa đổi Điều 15 - Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 như sau: “Điều 15. Hình thức bồi dưỡng (gồm 4 hình thức)

1. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

2. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý.

3. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

4. Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm”.

Như vậy, so với Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017, Nghị định 89/2021/NĐ-CP không còn quy định về hình thức bồi dưỡng tập sự với cán bộ, công chức, viên chức và hình thức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm (thời gian thực hiện tối thiểu là 01 tuần/01 năm; một tuần được tính bằng 05 ngày học, một ngày học 08 tiết).

Tại Khoản 3 - Sửa đổi Điều 16 quy định nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: “Điều 16. Nội dung bồi dưỡng

1. Lý luận chính trị

2. Kiến thức quốc phòng và an ninh

3. Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước

4. Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.”.

So với các quy định trước đây tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP thì quy định mới đã bãi bỏ nội dung đào tạo, bồi dưỡng Tiếng dân tộc, Tin học và Ngoại ngữ.

Tuy nhiên, trước khi được bổ nhiệm, viên chức vẫn phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp.

Tại Khoản 4 - sửa đổi Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP như sau: “Điều 17. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng

4. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành có 01 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 06 tuần.”

Như vậy, với quy định mới này, giáo viên chỉ còn duy nhất 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành. Trong khi so với Nghị định số 101/2017/NĐ-CP thì viên chức phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng IV; III, II, I.

Về thời gian bồi dưỡng, quy định mới tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP là 6 tuần, còn ở Nghị định 101, tối thiểu 6 tuần và tối đa là 8 tuần.

Bỏ quy định đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc.

Đây cũng là một trong những thay đổi mới đáng chú ý về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ.

Tại khoản 5 - sửa đổi Điều 18 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP như sau: “Điều 18. Yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng

1. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

2. Công chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng quản lí nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức trước khi bổ nhiệm ngạch.

3. Viên chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

4. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng, kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lí cán bộ công chức và theo nhu cầu của bản thân, thời gian thực hiện tối thiểu là 01 tuần ( 40 tiết)/năm, tối đa 04 tuần (160 tiết)/năm.

Nghị định 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2021./.

                                                                                                Ánh Tuyết - Sở Nội vụ

Số lượt xem: 1010

Tin đã đưa
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn