Công văn về việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2030  *   Công văn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bạc Liêu  *   Công văn về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2021  *   Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý; xử lý kỷ luật và công tác quản lý hồ sơ viên chức đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai

Tin nổi bật
Thứ tư, 07/04/2021, 14:43
Màu chữ Cỡ chữ
Kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý; xử lý kỷ luật và công tác quản lý hồ sơ viên chức đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai

Nhằm đánh giá việc thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm đối với viên chức quản lý; việc xử lý kỷ luật; việc ban hành văn bản theo phân cấp để làm cơ sở, căn cứ áp dụng thực hiện. Trên cơ sở đó, phát huy những nhân tố tích cực, phát hiện những sơ hở, thiếu sót để đề xuất biện pháp khắc phục; đồng thời giúp đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác này.

Sáng ngày 06 tháng 4 năm 2021, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 78/QĐ-SNV ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Sở Nội vụ, tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý; xử lý kỷ luật và công tác quản lý hồ sơ viên chức đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai.

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra có đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nội vụ; công chức phụ trách công tác tổ chức; công chức quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phối hợp giúp Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị các thành viên Đoàn kiểm tra, trong quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra.

Thanh tra Sở Nội vụ

Số lượt xem: 252

Tin đã đưa
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn