Công văn về việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2030  *   Công văn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bạc Liêu  *   Công văn về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2021  *   Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý; xử lý kỷ luật và công tác quản lý hồ sơ viên chức đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lợi

Tin nổi bật
Thứ sáu, 09/04/2021, 14:47
Màu chữ Cỡ chữ
Kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý; xử lý kỷ luật và công tác quản lý hồ sơ viên chức đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lợi

Sáng ngày 08 tháng 4 năm 2021, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 78/QĐ-SNV ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Sở Nội vụ, tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý; xử lý kỷ luật và công tác quản lý hồ sơ viên chức đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lợi.

Thành phần của Đoàn kiểm tra gồm: Ông Trương Quang Nhi, Chánh Thanh tra Sở, làm Trưởng đoàn; Ông Ký Trọng Nghiệm, chuyên viên Phòng Công chức, viên chức làm thành viên; Bà Trần Thị Cẩm Nhi, Thanh tra viên làm thành viên kiêm thư ký Đoàn Kiểm tra. Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra có đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nội vụ; công chức phụ trách công tác tổ chức; công chức quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra Ông Trương Quang Nhi, Trưởng đoàn kiểm tra đã Công bố Quyết định số 78/QĐ-SNV ngày 11 tháng 3 năm 2021, của Sở Nội vụ.

Sau khi nghe đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lợi trình bày báo cáo kết quả thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý; xử lý kỷ luật và công tác quản lý hồ sơ viên chức. Thành viên Đoàn Kiểm tra phát biểu ý kiến xung quanh nội dung báo cáo của đơn vị được kiểm tra, đồng thời tiến hành kiểm tra tình hình thực tế hồ sơ, tài liệu .

Thanh tra Sở Nội vụ

Số lượt xem: 315

Tin đã đưa
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn