Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

Tin chuyên ngành
Thứ ba, 26/01/2016, 10:32
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

 

Sáng nay, ngày 22 tháng 01 năm 2016 tại Phòng họp cơ quan Sở Nội vụ,  Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) cho tất cả đảng viên, công chức và người lao động cơ quan chưa tham gia học tập do Đảng ủy khối Các cơ quan tổ chức trước đó.

Quang cảnh Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

Tại Hội nghị này, các đảng viên, công chức và người lao động cơ quan được nghe đồng chí Trịnh Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trình bày khái quát về các nội dung và diễn biến Hội nghị, kết quả cơ bản của Hội nghị để tất cả đảng viên, công chức và người lao động cơ quan nắm rõ về các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) để có cơ sở, lý luận nhằm chống lại những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta, nhất là thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Trịnh Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở triển khai các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 (Khóa XI) 

Sau Hội nghị, tất cả đảng viên, công chức và người lao động cơ quan đã được truyền đạt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), trên tinh thần đó yêu cầu mỗi đảng viên, công chức và người lao động cơ quan cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết để tuyên truyền sâu rộng cho người thân trong gia đình và Nhân dân hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để ra sức bảo vệ và chống lại những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta, nhất là thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Nguyễn Chí Hò

Số lượt xem: 539

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn