Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *   Công văn về việc xin ý kiến đóng góp các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trong thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã  *   Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các huyện, thị xã thành phố năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tin thời sự
Thứ hai, 18/07/2016, 15:03
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Sáng ngày 07 tháng 7 năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho tất cả đảng viên, đoàn viên, công chức (trừ các đồng chí đã dự Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh tổ chức vào ngày 14-16 tháng 6 năm 2016).


Quang cảnh Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Tại Hội nghị này, các đảng viên, công chức và người lao động cơ quan được nghe đồng chí Trịnh Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trình bày khái quát những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng.


Đồng chí Ngô Công Hầu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020
Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Ngô Công Hầu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Tiếp theo Chương trình hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Thường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Sở trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.


Đồng chí Nguyễn Vũ Thường, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng Sở hướng dẫn đảng viên, công chức và người lao động cơ quan viết bài thu hoạch
Sau Hội nghị, tất cả đảng viên, công chức và người lao động cơ quan đã được truyền đạt đầy đủ các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên tinh thần đó yêu cầu mỗi đảng viên, công chức và người lao động cơ quan cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để tuyên truyền sâu rộng cho người thân trong gia đình và Nhân dân hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để ra sức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

Số lượt xem: 514

Nguyễn Chí Hò

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn