Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *   Công văn về việc xin ý kiến đóng góp các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trong thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã  *   Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các huyện, thị xã thành phố năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ

Tin nổi bật
Thứ bảy, 03/07/2021, 15:42
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ

Ngày 02/7/2021, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của ngành Nội vụ, với 63 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Hà Nội đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Bạc Liêu, dự hội nghị có đồng chí Ngô Công Hầu, Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Nội vụ; các Phó Giám đốc Sở; cùng các Trưởng, Phó phòng thuộc Sở; lãnh đạo các Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Mở đầu Hội nghị đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ trình bày báo cáo tóm tắt kết quả tóm tắt kết quả tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nội vụ. Ngay từ đầu những năm 2021, Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm hành động của năm là “kỉ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”. Chính vì vậy, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, trong đó có công việc của Bộ, ngành Nội Vụ. Song dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự quan tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 6 tháng đầu năm ngành Nội vụ đạt được những kết quả trọng tâm như: Bộ đã trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Quyết định và 01 Chỉ thị; ban hành theo thẩm quyền 03 Thông tư và 03 Văn bản hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật. Đề xuất chủ trương giao biên chế và thực hiện tinh giản biên chế năm 2020. Công tác xây dựng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức đã có nhiều đổi mới theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính về công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Bộ Nội vụ đã Ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, theo hướng bỏ quy định bắt buộc chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và cắt giảm quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp viên chức trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2022. Trình Chính phủ chính sách tiền lương, chế độ tiền lương mới. Xây dựng, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tính ngưỡng, tôn giáo; chấn chỉnh kịp thời các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, vi phạm pháp luật; tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2022. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Chỉ thị về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021- 2025) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi đua khen thưởng. Tập trung hoàn thiện các Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước”.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thanh Thanh Trà điều hành các đại biểu đã thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu trong thời gian tới cần khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung hoàn thiện Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để trình Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ hai thông qua vào tháng 10/2021. Tiếp tục tổ chức xây dựng Dự án Luật lưu trữ (sửa đổi), Luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản, đề án đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2021. Thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trong chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng trong năm 2021./.

Ánh Tuyết - Sở Nội vụ

Số lượt xem: 130

Tin đã đưa
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn