Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Hội nghị trực tuyến Sơ kết cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

Tin thời sự
Thứ hai, 22/08/2016, 15:12
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến Sơ kết cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Báo cáo Sơ kết cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2015. Nhìn chung cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 đã có nhiều bước tiến như: Về thể chế được cải cách và dần được hoàn thiện cơ bản phù hợp với yêu cầu chủ trương quan trọng của Đảng và cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chất lượng giải quyết TTHC được nâng cao rõ rệt, cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức. Đã tăng cường đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức, lấy đó làm thước đo về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính. Bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương được phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý; cơ cấu bên trong đã có sự phân định rỏ hơn giữa cơ quan quản lý và đơn vị sự nghiệp…Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đổi mới. Cải cách tài chính công đã đạt được kết quả tích cực góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, từng bước tăng tính minh bạch trong thực hiệ ngân sách. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính được triển khai một cách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từng bước phấn đấu theo hướng “Chính phủ điện tử”, “Chính quyền điện tử”. Tại tỉnh Bạc Liêu được sự chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án xác định Chỉ số CCHC hàng năm của các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém trong triển khai cải cách hành chính thời gian qua cần khắc phục như: Một số mục tiêu, kết quả chương trình cải cách giai đoạn 2011 - 2015 đề ra đã không đạt được; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính vẫn còn chồng chéo, trùng dẫm, thủ tục hành chính mặc dù đã được chú trọng cải cách, đơn giản hoá nhưng nhìn chung vẫn phức tạp, chưa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đặc biệt, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức chưa được nâng lên, chưa đáp ứng yêu cầu. Tiếng kêu ca, phàn nàn của người dân, doanh nghiệp về cơ quan hành chính, về thái độ của cán bộ, công chức, về chất lượng, thời gian giải quyết công việc... vẫn còn khá phổ biến. Sự hài lòng của xã hội về hoạt động phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn ở mức độ thấp. Đây là những vấn đề chúng ta phải nhận thức rõ để sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung đến dự và chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thông qua Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn II (2016 - 2020). Trong đó, tập trung thực hiện các trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 2011 - 2015 của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011. Gắn kết công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2020.

Xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Việc  xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 không chỉ để so sánh giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương với nhau về mức độ cải cách hành chính của năm đánh giá mà quan trọng hơn là cho thấy mức độ cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh so với năm trước và cả quá trình thực hiện cải cách hành chính giai đoạn I (2011 – 2015).

Thông qua Chỉ số cải cách hành chính, các Bộ, các tỉnh có những biện pháp cụ thể khắc phục những điểm yếu, những lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần cho điểm thấp qua đánh giá để nâng cao chỉ số cho những năm tiếp theo; thông qua việc triển khai hàng năm, Bộ Nội vụ tiếp tục theo dõi, rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh cần thiết về Chỉ số cải cách hành chính, theo hướng có được Chỉ số cải cách hành chính ngày càng hoàn thiện, phù hợp hơn.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao Bộ Nội vụ dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt Hội nghị quan trọng này. Thủ tướng đánh giá cao kết quả cải cách hành chính đạt đươc trong 5 năm qua (2011 – 2015) đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước. Thủ tướng biểu dương một số cách làm mới như mô hình một cửa, một cửa liên thông hay Trung tâm hành chính công; đơn giản hóa thủ tục hành chính; bộ máy hành chính đỡ chồng chéo, áp dụng mô hình bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; thể chế có nhiều đổi mới; môi trường đầu tư đã có tiến bộ một bước; tin học hóa được áp dụng ở một số Bộ, ngành và địa phương; một số ngành có tiến bộ rõ nét như ngành Thuế,  Hải quan; một số thủ tục điện năng, thủ tục đất đai, giấy phép đầu tư đã có nhiều biến chuyển./.
Duy Tân

Trong khuôn khổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số CCHC năm 2015 của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là năm thứ tư triển khai công tác xác định kết quả triển khai cải cách hành chính thông qua công cụ đánh giá, đo lường và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục khẳng định qua thực tiễn là công cụ quản lý mới trong triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.
Theo báo cáo được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố tại Hội nghị cho thấy kết quả như sau:
Nhóm A, có 06 tỉnh, thành phố đạt Chỉ số CCHC trên 90%, Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu với Chỉ số CCHC đạt giá trị 93,31%; tiếp theo là Hải Phòng với giá trị 92,59%; Đồng Nai đạt giá trị 92,53%; Thừa Thiên – Huế  đạt  giá trị 91,14%; Cần Thơ đạt giá trị 90,52% và Quảng Ninh đạt giá trị 90,22%.
Nhóm B, gồm 49 tỉnh đạt Chỉ số CCHC từ 80-90%. (Bạc Liêu được 88, 23 điểm đạt hạng 12/63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương)
Nhóm C, gồm có 8 tỉnh đạt Chỉ số CCHC từ 70 đến dưới 80% .

Số lượt xem: 939

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn