Công văn về việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2030  *   Công văn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bạc Liêu  *   Công văn về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2021  *   Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Hội nghị Tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2020 gắn với công bố Chỉ số CCHC năm 2019 và sơ kết tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Tin tức sự kiện
Thứ sáu, 14/08/2020, 10:25
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị Tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2020 gắn với công bố Chỉ số CCHC năm 2019 và sơ kết tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 14/8/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 gắn với công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và sơ kết tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Đồng chí Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong giai đoạn 2011 - 2020, công tác CCHC của tỉnh đã được triển khai toàn diện trên 06 nội dung, thực hiện được nhiều công việc, từng bước đi vào chiều sâu, tạo được những chuyển biến đáng ghi nhận của nền hành chính. Nhiều sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả tích cực trong công tác CCHC của tỉnh. Công tác chỉ đạo, điều hành luôn được quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện CCHC chính. Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh được cải thiện tương đối tốt. Các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp có bước chuyển biến đáng kể, đã đơn giản hóa theo hướng ngắn, gọn, công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quan hệ giải quyết công việc.

Về kết quả Chỉ số CCHC năm 2019, tỉnh Bạc Liêu nằm trong nhóm các tỉnh được xếp loại tốt, có Chỉ số đạt trên 80%, với số điểm 81,20, xếp hạng thứ 30/63, tăng một bậc so với năm 2018, phần lớn chỉ số thành phần của tỉnh năm 2019 đều được cải thiện và duy trì. Đồng thời, kết quả trung bình đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh từ năm 2012 đến năm 2019 đạt trên 80%, nằm trong nhóm các đơn vị có chỉ số tốt trên cả nước. Đối với các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chỉ số CCHC năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết Chỉ số của các cơ quan, đơn vị đều được cải thiện, được chia thành 03 nhóm điểm: nhóm rất tốt có 02 Sở, ngành đạt Chỉ số CCHC trên 90%, nhóm tốt có 09 Sở, ban, ngành và 06 đơn vị cấp huyện đạt Chỉ số CCHC trên 80% đến dưới 89%, nhóm khá có 05 Sở, ban, ngành và 01 huyện đạt Chỉ số CCHC từ 65% đến dưới 80%, không có đơn vị nào có mức chỉ số nằm trong nhóm trung bình và kém.

Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, kết quả thực hiện từ năm 2015 đến tháng 6/2020 số biên chế tinh giản được là 1.265 người, đạt tỷ lệ 77,28% (Nghỉ theo chính sách về hưu trước tuổi 462 người; nghỉ theo chính sách thôi việc ngay 237 người; nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật 566 người). Phấn đấu từ nay đến cuối năm 2021 thực hiện các chỉ tiêu tinh giản biên chế đạt, vượt kế hoạch đề ra.

Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo quy định giờ giấc mới có nhiều ưu điểm nổi bật, tạo sự thoải mái cho cán bộ, công chức, viên chức trong sinh hoạt cũng như việc tuân thủ giờ giấc làm việc của cơ quan, đơn vị theo khung giờ mới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần chủ động bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, trên cơ sở đó, cụ thể hóa và phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng và hoàn thiện các thể chế, chính sách để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần thu hút đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thường xuyên rà soát các TTHC, đơn giản hóa quy trình, thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian giải quyết; ứng dụng Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông các cấp; tăng cường giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng; thực hiện không tăng tổng biên chế của các cơ quan, đơn vị. Phấn đấu đến cuối năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% trong tổng số biên chế được giao so với năm 2015.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho các 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất xắc trong công tác CCHC năm 2019.

Phòng TC&CCHC

Số lượt xem: 406

Tin đã đưa
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn