Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ

Tin nổi bật
Thứ bảy, 14/01/2023, 10:55
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ

Chiều ngày 13/01/2022, Sở Nội vụ (Bạc Liêu) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai  nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ. Đến dự và phát biểu ch đo hội nghị có ông Phan Thanh Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với hơn 50 đại biểu tham dự là đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trường Chính trị Châu Văn Đặng; đại diện Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng hành chính – Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Phóng viên Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đến dự và đưa tin.

Trong năm 2022, ngành Nội vụ đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của ngành đề ra, theo đó, có nhiều ngành, địa phương thực hiên khá tốt công tác phối hợp nhịp nhàn tạo nên sự thành công chung của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh, tại hội nghị này các đại biểu được nghe 05 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia thảo luận những vấn đề thuận lợi cũng như khó khăn mà các ngành gặp phải trong quá trình phối hợp cũng như để nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, đồng thời, góp phần cho hội nghị thành công tốt đẹp, trọng tâm là: Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2022 - 2026 theo Kết luận số 40- KL/TW của Bộ Chính trị; Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới; Những thuận lợi, khó khăn trong công tác xử lý tài liệu lưu trữ đang bó gói, tồn đọng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; Kết quả rà soát, xử lý khắc phục những sai phạm trong công tác tuyn dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư; Những khó khăn trong công tác tuyến dụng công chức cấp xã và viên chức cấp huyện theo phân cấp quản lý….

Đại biểu tham dự hội nghị được nghe ông Nguyễn Minh Thất, Phó Giám đốc Thường trực báo cáo tóm tắt kết quả các mặt công tác của ngành Nội vụ tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát, cùng với sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác chuyên môn, tập thể Ban Giám đốc và Lãnh đạo các đơn vị trong toàn ngành Nội vụ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng trong công tác quản lý nhà nước ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh như: Đã tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/02/2022 về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ, có 112 trường hợp sai phạm, đã tiến hành thu hồi quyết định tuyển dụng 03 trường hợp, còn 109 trường hợp không thu hồi quyết định do đã hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 là 13.747 người; phê duyệt hoàn thiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đối với 23/25 cơ quan, tổ chức hành chính, đạt tỷ lệ 92%, 04/371 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt tỷ lệ 1,08%; phê duyệt đề án thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2022 đến năm 2030 đối với 19 cơ quan, đơn vị; ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, theo đó, đã cử 3.404 lượt người tham gia đào tạo, bồi dưỡng đã tổ chức 27/27 lớp đạt tỷ lệ 100% kế hoạch phê duyệt; ban hành quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của 09 cơ quan, đơn vị; ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2022; kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2021; theo công bố Chỉ số CCHC năm 2021 tỉnh Bạc Liêu được xếp vào nhóm tốt, có chỉ số đạt trên 80%, xếp hạng 44/63, tăng 02 bậc so với năm 2020; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt trên 87%, xếp hạng 32/63, tăng 09 bậc; Chỉ số PAPI xếp hạng 11/63, tăng 43 bậc so với năm 2020, được xếp vào nhóm có điểm số cao nhất so với cả nước; công tác tổ chức chính quyền địa phương, địa giới hành chính được triển khai thực hiện tốt, đã trình UBND tỉnh miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh, phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 06 trường hợp; công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ được quan tâm chỉ đạo kịp thời, cho phép tổ chức đại hội, kéo dài thời gian tổ chức đại hội, cho phép đổi tên và phê duyệt điều lệ, giới thiệu nhân sự, thay đổi nội dung giao nhiệm vụ,… cho 17 hội, quỹ; đề nghị 10 hội hết thời gian nhiệm kỳ hoạt động tổ chức đại hội nhiệm kỳ; giao nhiệm vụ cho 14 hội cấp tỉnh tổ chức hoạt động gắn với mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2022; công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được quan tâm thực hiện theo kế hoạch đề ra, theo đó, đã tiến hành thanh tra đối với 05 đơn vị về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, đạt 100% kế hoạch; công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tiếp tục được thực hiện theo quy định, đã trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 25 năm tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2022); kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình và tổ chức thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ được thực hiện chặt chẽ, khoa học, phát huy được giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và công dân….

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho tập thể cơ quan Sở Nội vụ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 cá nhân, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 01 cá nhân thuộc Sở Nội vụ có thành tích tiêu biểu nhiều năm liền.

Phát biu chỉ đạo ti hi nghị, ông Phan Thanh Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2022 của toàn ngành Ni vụ, nhất là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiều lĩnh vực công tác được triển khai thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi vào nền nếp; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện kịp thời, đúng quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thường xuyên, kịp thời; công tác rà soát, xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định; công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tổ chức chính quyền địa phương, địa giới hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện theo kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ đi vào nền nếp, nhiều phong trào thi đua được phát động kịp thời; tài liệu lưu trữ được bảo quản nghiêm túc, đúng quy định, phục vụ khá tốt nhu cầu khai thác của tổ chức và công dân..... Trong thời gian tới, yêu cầu toàn thể công chức, người lao động ngành Nội vụ tiếp tục phát huy tốt các mặt công tác đã làm được cũng như khắc phục những hạn chế đã đề ra, đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện tốt trong thời gian tới, trọng tâm là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; từ chính trị tư tưởng đến tổ chức đánh giá, phân loại, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức; từ công tác kiểm tra, giám sát đến công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên vững mạnh, cùng Đảng ủy, Lãnh đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành Nội vụ...../.

Nguyễn Chí Hò – Văn phòng Sở

Số lượt xem: 159

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn