Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *   Công văn về việc xin ý kiến đóng góp các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trong thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã  *   Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các huyện, thị xã thành phố năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin nổi bật
Thứ sáu, 25/06/2021, 08:59
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Dự hội nghị có các đồng chí: Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử; bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử; ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Như Nguyện Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; ông Ngô Công Hầu Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thư kí Ủy ban bầu cử tỉnh; cùng Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các Chủ tịch Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Báo cáo nêu rõ, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid -19 diễn biễn phức tạp. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tích cực, chủ động của Ủy ban bầu cử các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể, tinh thần trách nhiệm của các tổ phụ trách bầu cử và sự ủng hộ của nhân dân, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử.

Công tác triển khai và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử kịp thời, việc chuẩn bị và lựa chọn giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp đã được làm tốt. Danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử được cung cấp đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch để cử tri có thể nghiên cứu, lựa chọn những người xứng đáng nhất để bầu làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức tình huống phù hợp. Công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được thực hiện tốt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, chính trị, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện tốt, bảo đảm cho tất cả cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử an toàn và thuận lợi tại các khu vực bỏ phiếu.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội về số lượng được ấn định 06 đại biểu và đã trúng cử 06 đại biểu; kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trúng cử 50 đại biểu, kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trúng cử 229 đại biểu, kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trúng cử 1.715 đại biểu.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị, tổ chức các hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cuộc bầu cử. Đồng thời, cũng chỉ ra khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban bầu cử: đánh giá kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,92%; đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp rất quan trọng, ghi nhận và biểu dương Ủy ban bầu cử các cấp, các tổ chức phụ trách; đánh giá khái quát các mặt hạn chế, thiếu sót trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ đạo các công việc sắp tới, các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức tổng kết đánh giá kết quả bầu cử, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, chuẩn bị công tác, điều kiện để tổ chức kỳ họp HĐND các cấp để bầu các chức danh của HĐND, UBND các cấp đúng theo quy định.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban bầu cử đánh giá cao kết quả bầu cử, như bầu đủ số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, có cơ cấu, thành phần hợp lý, đúng quy định; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt chỉ tiêu đề ra 99.5% đạt 99,92%, vượt 0,42%. Chất lượng ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đạt tỷ lệ cao có nhiều giải pháp trong công tác phòng chống dịch Covid-19 được diễn ra an toàn, tiết kiệm. Hướng tới tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ I bầu các chức danh HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, xã. Ủy ban bầu cử các cấp tổ chức tổng kết công tác bầu cử, khen thưởng, bàn giao hồ sơ bầu cử cho Ủy ban nhân dân theo quy định; Ủy ban bầu cử, ban bầu cử khẩn trương thanh quyết toán kinh phí bầu cử theo quy định, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn công tác thanh quyết toán công tác bầu cử.

Tại Hội nghị đã công bố các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 tập thể có thành tích xuất sắc (hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba) và 27 tập thể, 193 cá nhân.

Ánh Tuyết-Phòng CCVC

 

Số lượt xem: 116

Tin đã đưa
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn