Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *   Công văn về việc xin ý kiến đóng góp các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trong thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã  *   Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các huyện, thị xã thành phố năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Hội nghị sơ kết lần 2 công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tin nổi bật
Thứ bảy, 15/05/2021, 15:43
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị sơ kết lần 2 công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 14 tháng 5 năm 2021, Thường trực  Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết lần 2, triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian tiếp theo. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh; Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh (Chủ trì Hội nghị), Đồng chí Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh. Đến dự Hội nghị còn có các đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo – Thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; Trưởng ban bầu cử đại biểu Quốc hội; Trưởng các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Ngô Công Hầu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên - Thư kí Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo sơ kết lần 2 tình hình triển khai thưc hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và nêu những nhiệm vụ trọng tâm đến ngày bầu cử.

 Ban chỉ đạo bầu cử, UBBC từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã, thị trấn phân công  nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên triển khai các nội dung chuẩn bị bầu cử. Trong đó, trọng tâm là công tác tuyên truyền, hiệp thương thỏa thuận cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu HĐND các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; lập, niêm yết danh sách cử tri và danh sách, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp…

Kết quả công tác tập huấn bầu cử, cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức 46 cuộc hội nghị tập huấn kĩ năng, nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021- 2026 cho 5036 đại biểu, trong đó có cấp huyện là 2018 đại biểu, cấp xã là 3618 đại biểu.

Ngày 16 tháng 4 năm 2021 Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc Hội khóa XV. Hội nghị thống nhất tổng số lượng người ứng cử đại biểu quốc Hội khóa XV với số lượng là 10 người, trong đó: Trung ương đưa về 02 người. Số người do địa phương giới thiệu có cơ cấu  cụ thể: nữ 05 (chiếm 62,50%), trẻ 03 (Chiếm 37,50%) và tái cử 01.

Cấp tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026 Hội nghị thống nhất 100% giới thiệu tổng số người ứng cử là 83 người, nữ chiếm 43,37%, trẻ chiếm 28,92%, tái cử chiếm 48%, dân tộc chiếm 4,82%, tôn giáo chiếm 2,41%.

            Cấp huyện, kết quả hiệp thương lần thứ ba có tổng số người ứng cử là 386 người, cụ thể nữ chiếm 42,23%, trẻ chiếm 43,01%, ngoài đảng 8,81%, tái cử chiếm 45,23%, dân tộc chiếm 5,70%, tôn giáo chiếm 1,30%.

            Cấp xã, kết quả hiệp thương lần thứ ba có tổng số người ứng cử là 2846 người, nữ chiếm 37,53%, trẻ chiếm 63,35%, ngoài đảng 14,02%, tái cử 55,46%, dân tộc chiếm 6,92%, tôn giáo chiếm 1,12%.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, chủ động xử lý tình huống trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về cuộc bầu cử …

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, để thực hiện công tác bầu cử trong thời gian tới yêu cầu Ủy ban bầu cử cấp huyện, Ủy ban bầu cử cấp xã quan tâm bám sát kế hoạch triển khai công tác bầu cử, tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội,  phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nêu rõ: Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn các huyện xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí tại các khu vực bầu cử, đảm bảo tốt mọi điều kiện phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Kế hoạch của UBBC tỉnh, phát huy được quyền và trách nhiệm của cử tri, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân và thành công tốt đẹp./.

Ánh Tuyết – Sở Nội vụ

Số lượt xem: 100

Tin đã đưa
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn