Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Quy chế làm việc

Đơn vị trực thuộc
Thứ tư, 20/04/2016, 15:13
Màu chữ Cỡ chữ
Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Quy chế làm việc

Ngày 14 tháng 4 năm 2016 Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã ký Quyết định số 04/QĐ-CCVTLT về việc ban hành Quy chế làm việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Nội dung quy chế quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bạc Liêu. Quy chế quy định trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, công chức, nhân viên thuộc Chi cục. Ngoài ra, Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Chi cục, mối quan hệ làm việc giữa lãnh đạo Chi cục với Chi ủy và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

Quy chế làm việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ áp dụng đối với công chức, nhân viên của Chi cục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Chi cục./.

Số lượt xem: 533

Quang Nhi - CCVTLT

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn