Công văn về việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2030  *   Công văn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bạc Liêu  *   Công văn về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2021  *   Công văn về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP  *   Triển khai Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  *   Các Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  *   Thông tư số 2/2021/TT-BNV có những thay đổi liên quan đến công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư về điều kiện dự thi nâng ngạch  *   Các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  *   Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nôi vụ  *   Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  *  
Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Công bố Quyết định về việc kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý; xử lý kỷ luật và công tác quản lý hồ sơ viên chức đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Long

Tin nổi bật
Thứ sáu, 02/04/2021, 14:52
Màu chữ Cỡ chữ
Công bố Quyết định về việc kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý; xử lý kỷ luật và công tác quản lý hồ sơ viên chức đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Long

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 548/QĐ-SNV ngày 16 tháng 12 năm 2020.

Sáng ngày 01 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Long, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 78/QĐ-SNV ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Sở Nội vụ, tiến hành công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý; xử lý kỷ luật và công tác quản lý hồ sơ viên chức đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Long.

Dự buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm các thành viên Đoàn Kiểm tra và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nội vụ huyện Phước Long.

Đoàn thanh tra đã tiến hành triển khai đầy đủ các trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. Thời kỳ kiểm tra: từ tháng 6 năm 2018 đến ngày tháng 3 năm 2021, thời hạn kiểm tra từ 01 đến 02 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.

Qua kiểm tra nhằm đánh giá việc thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm đối với viên chức quản lý; việc xử lý kỷ luật; việc ban hành văn bản theo phân cấp để làm cơ sở, căn cứ áp dụng thực hiện. Trên cơ sở đó, phát huy những nhân tố tích cực, phát hiện những sơ hở, thiếu sót để đề xuất biện pháp khắc phục; đồng thời giúp đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác này.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phối hợp giúp Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị các thành viên Đoàn kiểm tra, trong quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra.

Thanh tra Sở Nội vụ

Số lượt xem: 220

Tin đã đưa
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn