Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Bản tin: (Từ ngày 18/01/2015 đến ngày 29/01/2015)

Tin chuyên ngành
Thứ ba, 26/01/2016, 10:21
Màu chữ Cỡ chữ
Bản tin: (Từ ngày 18/01/2015 đến ngày 29/01/2015)

1. Kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành trong tuần

* Một số hoạt động chính của Ban Giám đốc Sở:        

- Trong tuần, Giám đốc Sở: Cùng các Phó Giám đốc Sở, công chức dự Chào cờ, sinh hoạt về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” tại phòng họp cơ quan; chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác Nội vụ năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng Chánh văn phòng Sở làm việc lãnh đạo Phòng Công chức, viên chức về công tác cán bộ; họp lấy ý kiến giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh; triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) cho tất cả cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên thuộc cơ quan Sở Nội vụ tại phòng họp cơ quan;

- Trong tuần, Phó Giám đốc Thường trực Sở: Dự họp về công tác chuẩn bị tổ chức Họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, Báo chí nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 tại Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng lãnh đạo Phòng Cải cách hành chính dự Hội thảo triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính do Bộ Nội vụ tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trong tuần, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng: Đi công tác huyện Hòa Bình công bố Quyết định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện gió Bạc Liêu tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu; họp Hội đồng xét duyệt khoa học, sáng kiến cấp tỉnh các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh năm 2014;

- Trong tuần, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Tôn giáo: Tổ chức Đoàn thăm viếng, chúc tết các chức sắc tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 tại một số chùa chiền, cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

* Một số kết quả nổi bậc đạt được trong tuần:

- Trình UBND tỉnh nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức 01 trường hợp; Quyết định nghỉ hưu 01 trường hợp; phê duyệt Kế hoạch đào tạo năm 2016 theo kinh phí được UBND tỉnh giao năm 2016; danh sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ ký để gửi Bộ Nội vụ thẩm tra; đề xuất sáp nhập Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp từ trực thuộc UBND tỉnh vào Ban Quản lý các Khu công nghiệp; sáp nhập Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng vào Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất theo Kế hoạch số 02 của Tỉnh ủy; tạm thời chưa thực hiện việc ghép Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ vào Ban Dân tộc, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản vào Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế, bộ phận tôn giáo thuộc Phòng Nội vụ vào Phòng Dân tộc, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Phòng Y tế; dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ; đăng ký công nhận Ban Cai quản của Cao đài Cao Thượng Bửu Tòa có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện việc phân cấp theo thẩm quyền, hiệp y nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức 13 trường hợp; phụ cấp thâm niên vượt khung 07 trường hợp; phụ cấp thâm niên nghề 03 trường hợp; tổng hợp hồ sơ nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức 04 trường hợp; hợp đồng lao động 01 trường hợp; hiệp y xếp lương đối với 02 cán bộ và hợp đồng ở cấp xã thuộc thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu; tổng hợp hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã; thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã; thẩm định hồ sơ xin chủ trương cho phép tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia huyện Hồng Dân lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Hội Đông y thị xã Giá Rai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Phòng Công chứng số 01, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản;

- Phối hợp Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện về hậu cần để phục vụ tốt Hội Nghị Tổng kết công tác Nội vụ năm 2015 tại Hội trường UBND tỉnh; xây dựng Kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016; lập danh mục Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ từ năm 2009 đến cuối năm 2015; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 (Khóa XI); báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 17/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh.

2. Một số mặt công tác chủ yếu trong tuần tới

* Một số hoạt động chính của Ban Giám đốc Sở:

- Ngày 29/01/2016 (Thứ Sáu): Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng cùng Đoàn cán bộ tỉnh đi thăm và chúc Tết tại Cơ sở giáo dục Cồn Cát (Sóc Trăng); Trường Quân sự Quân khu (Sóc Trăng);

- Ngày 30/01/2016 (Thứ Bảy): ): Phó Giám đốc Thường trực Sở cùng Đoàn cán bộ tỉnh đi thăm và chúc Tết tại Sư Đoàn 04 tỉnh Kiên Giang, Sư Đoàn 330 (tỉnh An Giang).

* Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong tuần tới:

- Trình UBND tỉnh danh sách giáo viên nghỉ việc theo Đề án 826 của UBND tỉnh; dự thảo Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh; dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 tại 06 Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, thành phố Bạc Liêu và 06 xã, thị trấn; dự thảo báo cáo tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh; giao nhiệm vụ gắn với mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2016 của các tổ chức hội đặc thù cấp tỉnh; ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông Vận tải; công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh các Sở, ban, ngành, đoàn thể năm 2014;

- Thực hiện việc phân cấp theo thẩm quyền, xây dựng Kế hoạch tổ chức các Đoàn đi thăm viếng, chúc Tết các đồng chí là lãnh đạo Sở Nội vụ đã nghỉ hưu; lập danh sách trực tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 gửi Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh; xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để họp Tổ Soạn thảo văn bản hành chính xin ý kiến trước khi báo cáo xem xét trình UBND tỉnh; đăng ký danh mục văn bản (Đề án, Kế hoạch, Chương trình ...) phục vụ xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) theo Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; rà soát lại các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ Công tác, Tổ Giúp việc cấp tỉnh có Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng mà Sở Nội vụ làm Thường trực để tổng hợp gửi Văn phòng UBND tỉnh./.

 Nguyễn Chí Hò

Số lượt xem: 504

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn