Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Bản tin: (Từ ngày 16/5/2015 đến ngày 27/5/2015)

Tin chuyên ngành
Thứ năm, 19/05/2016, 08:24
Màu chữ Cỡ chữ
Bản tin: (Từ ngày 16/5/2015 đến ngày 27/5/2015)

1. Kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành trong tuần

* Một số hoạt động chính của Ban Giám đốc Sở:        
Trong tuần, Giám đốc Sở cùng các Phó Giám đốc Sở dự Chào cờ, sinh hoạt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ quan; cùng lãnh đạo Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đến làm việc tại tỉnh Bạc Liêu về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp Thứ trưởng Bộ Nội vụ đến thăm Sở Nội vụ nhân chuyến công tác tại tỉnh Bạc Liêu; cùng lãnh đạo Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Phước Long; dự Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 07 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; dự Lễ Khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Nam thiên tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Thực hiện Giấy mời của UBND tỉnh, các nhiệm vụ được phân công cho thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Phó Giám đốc Thường trực Sở dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại Hội trường UBND tỉnh; dự họp Nhóm phục vụ bầu cử của cơ quan về công tác chuẩn bị phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; trực giải quyết công việc thường xuyên tại cơ quan.
Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng cùng lãnh đạo Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi Chính phủ làm việc với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông về việc xem xét, thống nhất đề xuất chuyển Cổng thông tin điện tử tỉnh từ trực thuộc Sở thông tin và Truyền thông sang Văn phòng UBND tỉnh quản lý;dự Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 07 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Trong tuần, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Tôn giáo cùng Đoàn Cán bộ tỉnh đi thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Đại Lễ Phật đản PL.2560 – DL.2016; dự Lễ Khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Nam thiên tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; dự Đại Lễ Phật đản PL.2560 – DL.2016 tại Quán Âm Phật đài; kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hòa Bình.
* Một số kết quả nổi bậc đạt được trong tuần:
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác đã được ban hành, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh nâng bậc lương thường xuyên; phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức 11 trường hợp; bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên năm 2016 và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo; ban hành quyết định triển khai danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính thuộc tỉnh đã được Bộ Nội vụ phê duyệt; ban hành Kế hoạch điều tra khảo sát phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2015 tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi huyện Đông Hải; trình UBND tỉnh về việc xin kinh phí đi dự lớp cập nhật thông tin về tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo tại thành phố Đà Nẵng; Công văn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ về việc Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng tổ chức tham quan tại Bạc Liêu; tổ chức triển khai Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ.
Thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác bầu cử, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên gương mẫu đi bầu cử; cấp phù hiệu bầu cử cho Ủy ban bầu cử tỉnh, 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 17 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; công văn gửi Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố, ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh báo cáo nhanh trong ngày bầu cử và báo cáo sau ngày bầu cử; Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trong ngày bầu cử.
Thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên lĩnh vực Nội vụ, Sở Nội vụ đã ban hành quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức 02 trường hợp; phụ cấp thâm niên vượt khung 01 trường hợp, phụ cấp thâm niên nghề 02 trường hợp; cử công chức, viên chức tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 63 năm 2016; cho viên chức liên hệ chuyển công tác ngoài tỉnh 04 trường hợp; hiệp y nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức 22 trường hợp; nâng bậc lương thường xuyên cho công chức, viên chức 33 trường hợp; phụ cấp thâm niên vượt khung 24 trường hợp; phụ cấp thâm niên nghề 24 trường hợp; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 04 trường hợp; thông báo điểm thi nâng ngạch công chức năm 2015; thông báo chỉ tiêu đăng ký học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; hiệp y xếp lương đối với 01 hợp đồng giữ chức danh công chức cấp xã.
2. Một số mặt công tác chủ yếu trong tuần tới
* Một số hoạt động chính của Ban Giám đốc Sở:
Ngày 23/5/2016 (Thứ Hai): Giám đốc, Phó Giám đốc Thường trực Sở theo dõi tình hình thực hiện công tác tổng hợp báo cáo, kiểm tra, giao nhận hồ sơ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại cơ quan.
Ngày 24/5/2016 (Thứ Ba): Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng làm việc với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về hồ sơ thi đua tỉnh Bạc Liêu tại phòng họp cơ quan; Phó Giám đốc Thường trực Sở dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và chương trình công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 tại hội trường UBND thành phố Bạc Liêu.
Vào lúc 13h30 ngày 25/5/2016 (Thứ Tư): Phó Giám đốc Thường trực Sở dự Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3, khóa 63, năm 2016 tại Trường Quân sự địa phương tỉnh (Thị xã Giá Rai).
Từ ngày 26 đến ngày 27/5/2016 (Thứ Năm đến Thứ Sáu): Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
* Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong tuần tới:
Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực công tác thanh niên, văn thư – lưu trữ, địa giới hành chính, thi đua – khen thưởng, tổ chức hành chính sự nghiệp nhà nước; thông báo thủ tục hành chính mới ban hành và được chuẩn hóa lĩnh vực hội, tổ chức phi Chính phủ đến các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện; trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2016; trình UBND tỉnh Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh.
Làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh, tiến hành thẩm định một số hồ sơ đề nghị hỗ trợ khuyến khích cho cán bộ, công chức tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ về tỉnh công tác; tổng hợp danh sách đăng ký học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; thông báo kết quả nghỉ chính sách theo Nghị định số 108 của Chính phủ đã được Bộ Nội vụ phê duyệt; thẩm định hồ sơ phê duyệt Điều lệ Hội Sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2018; hồ sơ thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu./.     

         Nguyễn Chí Hò

Số lượt xem: 2825

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn