Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Bản tin: (Từ ngày 15/02/2015 đến ngày 26/02/2015)

Tin chuyên ngành
Thứ tư, 24/02/2016, 09:13
Màu chữ Cỡ chữ
Bản tin: (Từ ngày 15/02/2015 đến ngày 26/02/2015)

1. Kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành trong tuần

* Một số hoạt động chính của Ban Giám đốc Sở:        

- Trong tuần Giám đốc, Phó Giám đốc Sở dự Chào cờ, sinh hoạt về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “phải đoàn kết chặt chẽ không phân biệt Đảng phái, giai cấp, tôn giáo, Đoàn kết tức là lực lượng, chia rẽ tức là yếu hèn” tại phòng họp cơ quan; chủ trì họp báo với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác Nội vụ trong tuần và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong tuần tới; cùng Chánh văn phòng Sở làm việc với lãnh đạo Phòng Công chức, viên chức, Phòng xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên về công tác cán bộ, thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã;

- Trong tuần, Giám đốc Sở: Cùng Phó Giám đốc Thường trực, Phó Giám đốc Sở phụ trách Thi đua – Khen thưởng họp thành viên Tổ Chuyên viên để triển khai Quyết định của Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh về việc thành lập Tổ Chuyên viên tại phòng họp cơ quan; làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ;

- Trong tuần, Phó Giám đốc Thường trực Sở: Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức tại trụ sở Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Phòng Công chức, viên chức triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chính sách nghỉ hưu, Dự án phần mềm quản lý công chức, viên chức tại Sở Thông tin và Truyền thông; cùng lãnh đạo Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi Chính phủ làm việc với Sở Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác tại Sở Công Thương;

- Trong tuần, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng: Đi Công tác huyện Đông Hải chỉ đạo công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2015; chủ trì cuộc họp công chức Ban Thi đua – Khen thưởng để triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua – khen thưởng năm 2016; làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2015 tại tỉnh Bạc Liêu;

- Trong tuần, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Tôn giáo: Dự Hội hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng của cơ quan, đơn vị, tổ chức được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (Khóa 14), đại biểu HĐND tỉnh (Khóa 9) tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

* Một số kết quả nổi bậc đạt được trong tuần:

- Trình UBND tỉnh cử 01 giảng viên Trường Đại học Bạc Liêu tham gia nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Hàn Quốc theo Chương trình học bổng của Hàn Quốc; xem xét, đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh trình Hội đồng bầu cử quốc gia về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu Quốc hội (Khóa XIV) được bầu ở mỗi đơn vị; cho phép tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia huyện Hồng Dân lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021; giao nhiệm vụ cho các tổ chức hội đặc thù tổ chức hoạt động gắn với mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2016; xin tổ chức Lễ Khánh thành Sala (Giảng đường) chùa Dì Quán, ấp Phú Tân, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân;

- Tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai Kế hoạch về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015; phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 để trình Ủy ban bầu cử tỉnh ký gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia, Bộ Tài chính; dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ; trình Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định khen chuyên đề cho 177 trường hợp;

- Tổng hợp danh sách cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị tổ chức tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu năm 2016; danh sách ứng viên tham gia xét tuyển Chương trình Mekong 50 Bạc Liêu năm 2016; công văn gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố gửi dự toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội (Khóa XIV) và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; gửi UBND cấp huyện về việc cử cán bộ, công chức cấp huyện tham gia Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (Khóa XIV) và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.   

2. Một số mặt công tác chủ yếu trong tuần tới

* Một số hoạt động chính của Ban Giám đốc Sở:

- Vào lúc 8h00 ngày 22/02/2016 (thứ Hai): Phó Giám đốc Thường trực Sở dự họp về công tác đào tạo lý luận chính trị cho ngành giáo dục tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Vào lúc 07h30 ngày 23/02/2016 (thứ Ba): Giám đốc Sở dự Hội nghị Tổng kết công tác Nội chính năm 2015 tại trụ sở Tỉnh ủy.

* Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong tuần tới:

- Trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội  và đại biểu HĐND tỉnh; tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; xin phép tổ chức Lễ đặt viên đá khởi công xây dựng nhà trẻ mồ côi tại chùa Long Phước, Phường 5, thành phố Bạc Liêu; xin tổ chức Lễ Lạc thành tại Chùa Buppharam (Chùa Chót) tại ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi; xin tổ chức Đại Giới đàn, tại Quán Âm Phật đài, Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu;

- Phối hợp Học viện cán bộ quản lý xây dựng – AMC Bộ Xây dựng và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý xây dựng; công văn gửi các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu thu hút cán bộ, công chức, viên chức năm 2016; thẩm định một số hồ sơ cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị; tổng hợp danh sách đăng ký tuyển dụng viên chức, công chức năm 2016; thông báo việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên năm 2016./.

Nguyễn Chí Hò

Số lượt xem: 3123

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn