Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Bản tin: (Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 16/10/2015)

Tin chuyên ngành
Thứ năm, 15/10/2015, 15:17
Màu chữ Cỡ chữ
Bản tin: (Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 16/10/2015)

1. Kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành trong tuần

* Một số hoạt động chính của Ban Giám đốc Sở:        

- Trong tuần, Giám đốc Sở: Cùng Phó Giám đốc Sở dự chào cờ tại Quảng trường Hùng Vương; chủ trì họp báo cáo qúy III với Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Nội vụ quý III triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2015; làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ; họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tại UBND tỉnh để chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015, Kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020;

- Trong tuần, Phó Giám đốc Thường trực Sở: Dự triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức tại Văn Phòng UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh năm 2015 tại cơ quan; cùng lãnh đạo Thanh tra Sở, Ban Thi đua – Khen thưởng dự làm việc với Tổ công tác của Cục III – Thanh tra Chính phủ để nghe và cho ý kiến về vụ khiếu nại của bà Trần Thị Thu Vân, Trần Thị Thu Nga tại Văn phòng UBND tỉnh; dự Lễ Khai giảng năm học 2015 – 2016 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu;

- Trong tuần, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng: Cùng Chánh Thanh tra Sở đi công tác thị xã Giá Rai làm việc với cá nhân có liên quan đến nội dung đơn yêu cầu về việc cấp Huân, Huy chương kháng chiến; dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12 và Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bạc Liêu tại UBND tỉnh; họp Tổ tư vấn xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh tại phòng họp cơ quan;

- Trong tuần, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Tôn giáo: Làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Kế hoạch tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam Bộ trong đồng bào dân tộc, tôn giáo tại huyện Vĩnh Lợi; dự Hội nghị giao ban do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Sóc Trăng.

* Một số kết quả nổi bậc đạt được trong tuần

- Trình UBND tỉnh: Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho viên chức 01 trường hợp; kế hoạch đào tạo CBCCVC năm 2016; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai nhiệm kỳ 2011- 2016; báo cáo UBND tỉnh chính sách thu hút sinh viên về công tác cơ sở; công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2014 - 2019; nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Cựu tù binh, tù chính trị tỉnh Bạc Liêu lần thứ nhất I, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề xuất việc tổ chức lớp tập huấn kỹ năng đối ngoại nhân dân và công tác đối ngoại nhân dân của Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu; xin ý kiến chỉ đạo giải quyết Kho Lưu trữ lịch sử của tỉnh; báo cáo tiến độ thực hiện nội dung các Nghị quyết thông qua HĐND tỉnh cuối năm 2015; tổng kết lớp bồi dưỡng công chức địa chính cấp xã; danh sách đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2015; tổng kết quá trình thi hành một số văn bản liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương;

- Xây dựng dự thảo: Báo cáo công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2015 của tỉnh Bạc Liêu để phục vụ cho Đoàn kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh đến làm việc tại cơ quan; báo cáo kết quả thanh tra Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu; Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển; Kế hoạch, Đề cương kiểm tra công tác CCHC năm 2015 của tỉnh;

- Hiệp y xếp lương đối với 06 cán bộ, công chức và hợp đồng cấp xã; thẩm định Đề án kiện toàn tổ chức của Trung tâm Thông tin khoa học và Công nghệ Bạc Liêu theo quy định tại Nghị định số số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ; thông qua chương trình chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 2474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Một số mặt công tác chủ yếu trong tuần tới

* Một số hoạt động chính của Ban Giám đốc Sở:

- Vào lúc 07h30 ngày 12/10/2015 (thứ 2): Giám đốc, Phó Giám đốc Sở dự sinh hoạt Chào cờ, nghe kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ quan; Phó Giám đốc Thường trực Sở cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai Quyết định bổ nhiệm chức vụ cán bộ, công chức tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Vào lúc 07h30 ngày 13/10/2015 (thứ 3): Phó Giám đốc Thường trực Sở dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010 – 2020 tại trụ sở Tỉnh ủy; Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng họp Tổ tư vấn xét khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo;

- Vào lúc 07h30 ngày 14/10/2015 (thứ 4): Giám đốc Sở dự Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VIII; Phó Giám đốc Thường trực Sở dự Họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức, họp trao đổi, thống nhất trong công tác triển khai, thực hiện TTCH do Sở Tư pháp tổ chức.

* Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong tuần tới:

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu thầu thực hiện Dự án 513 về địa giới hành chính; xin phép thành lập Hội Y tế Cộng đồng tỉnh Bạc Liêu; dự thảo Quyết định ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; dự thảo Quyết định công bố Chỉ số CCHC năm 2014 của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2014 của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2016; Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm trong cán bộ, công chức để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020;  báo cáo tổng kết 09 năm thi hành Luật Thể dục, thể thao; hoàn chỉnh dự thảo báo cáo công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước sau khi có ý kiến góp ý của  Đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2015 của tỉnh Bạc Liêu đến làm việc tại cơ quan;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 2474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thẩm định hồ sơ tổ chức Đại hội Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bạc Liêu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức Đại hội Hội Châm cứu tỉnh Bạc Liêu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020; chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển khai văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh; thẩm định Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của Chi cục Thuế huyện Phước Long; tiếp tục kiểm tra hồ sơ, tài liệu có giá trị lịch sử của Chi cục Thuế thị xã Giá Rai vào Kho Lưu trữ lịch sử./.

Nguyễn Chí Hò

Số lượt xem: 525

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn