Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Bản tin: (Từ ngày 25/4/2015 đến ngày 06/5/2015)

Tin chuyên ngành
Thứ năm, 19/05/2016, 15:29
Màu chữ Cỡ chữ
Bản tin: (Từ ngày 25/4/2015 đến ngày 06/5/2015)

Căn cứ vào các Quyết định phân công nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử tỉnh. Trong tuần, Giám đốc Sở: Cùng Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết (lần II) công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại trụ sở Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự họp lấy ý kiến bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; cùng lãnh đạo Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Phước Long; dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh về sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai Chương trình công tác quý II năm 2016; dự Hội nghị hướng dẫn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Thực hiện Giấy mời của Bộ Nội vụ, Phó Giám đốc Thường trực Sở dự Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính Nhà nước năm 2015 do Bộ Nội vụ tổ chức tại Hà Nội; tham gia giảng bài cho các học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh về công tác cải cách hành chính; dự Hội nghị tổng kết Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015 do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tại Nhà Khách Tỉnh ủy.
Thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công và các Giấy mời của các Sở, ban, ngành có liên quan, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng cùng Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu; Ban Quản lý Dự án Công nghiệp – Dân dụng tỉnh Bạc Liêu; cùng lãnh đạo Văn Phòng Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đi trao tiền nhận đỡ đầu 05 hộ nghèo tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; dự Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng xã hội học tập tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 - 2020 và một số văn bản của Chính phủ tại hội trường Thư viện tỉnh Bạc Liêu.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Tôn giáo làm việc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, UBND thành phố Bạc Liêu, Văn phòng UBND tỉnh về công tác tôn giáo; cùng lãnh đạo Thanh tra Sở, Ban Tôn giáo, Chuyên viên Văn phòng Sở viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2016 tại thị trấn Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
* Một số kết quả nổi bậc đạt được trong tuần:
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ, đã tham mưu cho UBND tỉnh nâng bậc lương thường xuyên; phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức 02 trường hợp; ban hành Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức cấp xã năm 2016; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020; ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2016; về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020; tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể; trình Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định khen thường xuyên cho 210 trường hợp.
Làm công tác Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, đã tham mưu mời thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, Tổ Chuyên viên, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; chuẩn bị tài liệu họp sơ kết lần 2 tại Tỉnh ủy; ban hành Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo đơn vị; cấp bổ sung dấu Tổ bầu cử và dấu Đã bỏ phiếu; thông báo gửi Ủy ban bầu cử huyện Phước Long về việc kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Phước Long.
Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức 01 trường hợp; thuyên chuyển công tác ngoài tỉnh 01 trường hợp; công văn hiệp y hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức 01 trường hợp; thông báo chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng khóa 63 năm 2016; cho ý kiến về chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2016; hiệp y xếp lương đối với 01 hợp đồng giữ chức danh công chức cấp xã; xây dựng dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua thường xuyên và nhân rộng điển hình tiên tiến;
trình UBND tỉnh dự toán nguồn kinh phí thay mới hệ thống chữa cháy tự động bằng khí CO2 tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ.           
2. Một số mặt công tác chủ yếu trong tuần tới
* Một số hoạt động chính của Ban Giám đốc Sở:
Căn cứ vào Thông báo của UBND tỉnh, Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở nghỉ bù Lễ 30/4 và 01/5 vào ngày thứ Hai, thứ Ba. Trong tuần, Giám đốc Sở cùng các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở làm việc với lãnh đạo Phòng Công chức, viên chức thông qua Tờ trình công tác cán bộ; dự họp Chi bộ sinh hoạt lệ hàng tháng; họp giao ban lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; họp thành viên UBND tỉnh để thông qua dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngoại vụ, Công Thương; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; trực giải quyết công việc thường xuyên tại cơ quan;
Thực hiện các nhiệm vụ phân công được phân công, Phó Giám đốc Thường trực Sở dự Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; cùng thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hồng Dân.
Trong tuần, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng cùng Đoàn Giám sát HĐND tỉnh làm việc với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch tỉnh Bạc Liêu về tình hình quản lý, sử dụng ngân sách và lao động; dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại huyện Đông Hải.
Căn cứ các nhiệm vụ phân công trong tuần, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị Tổng kết Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; trực giải quyết công việc thường xuyên tại cơ quan.
* Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong tuần tới:
Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, theo dõi tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Kế hoạch của Ủy ban bầu cử ban hành; lập Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2016 trình UBND tỉnh; làm việc với các cơ quan về chỉ tiêu tuyển công chức năm 2016, để tổng hợp xây dựng Kế hoạch thi tuyển; chấm thi và thông báo điểm cho các thí sinh dự thi nâng ngạch công chức năm 2015.
Thực hiện các nhiệm vụ được giao, cấp danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử cho các huyện, thị xã, thành phố; báo cáo Bộ Nội vụ danh sách đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị; dự thảo Kế hoạch điều tra khảo sát phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2015 của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với Báo Bạc Liêu viết bài, cung cấp thông tin về công tác CCHC trên Báo Bạc Liêu.
Làm tốt công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu lần I, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Hội đồng quản lý Quỹ Bảo tồn và Phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ - Lê Tài Khí tỉnh Bạc Liêu lần I, nhiệm kỳ 2014 - 2019; thẩm định Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu; hồ sơ thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; hồ sơ thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn bầu cử Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2021./..

Số lượt xem: 1230

Nguyễn Chí Hò

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn