Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Bản tin: (Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 01/7/2016)

Tin chuyên ngành
Thứ ba, 05/07/2016, 15:34
Màu chữ Cỡ chữ
Bản tin: (Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 01/7/2016)

1. Kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành trong tuần

* Một số hoạt động chính của Ban Giám đốc Sở:        
Trong tuần, Giám đốc Sở: Chủ trì họp báo với các Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác Nội vụ trong tuần và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong tuần tới; cùng Phó Giám đốc Thường trực Sở, lãnh đạo Phòng Công chức, Viên chức, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở dự làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Chiến nghe Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Kết luận thanh tra công tác Nội vụ tại tỉnh Bạc Liêu; tiếp và làm việc với Đoàn Công tác Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về công tác Nội vụ; dự Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ II - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tại phòng họp UBND tỉnh; dự họp để nghe báo cáo những khó khăn, vướng mắc của ngành Y tế tại UBND tỉnh; họp Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh về việc trao đổi thống nhất một số nhiệm vụ liên quan đến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; họp Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các Quyết định của UBND tỉnh về bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở; họp Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh giải quyết một số công việc theo thẩm quyền; họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét khen cao năm 2016; làm việc với Trưởng phòng XDCQ&CTTN, Chánh Văn phòng Sở về công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Trong tuần, Phó Giám đốc Thường trực Sở: Cùng lãnh đạo Thanh tra Sở làm việc với lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu về giải quyết đơn kiến nghị của tập thể giáo viên phòng đào tạo việc quy định mức giờ chuẩn cho giáo viên tại phòng họp cơ quan.
Trong tuần, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng: Cùng lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng về việc thông qua hồ sơ xét khen cao năm 2016; dự và làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Đoàn Khảo sát mô hình thành lập Ban Quản lý dự án tại một số tỉnh bạn; làm việc một số tổ chức hội về tình hình tổ chức và hoạt động hội tại cơ quan.
Trong tuần, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Tôn giáo: Dự Hội nghị tập huấn cập nhật thông tin về tình hình tôn giáo năm 2016 do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng.
* Một số kết quả nổi bậc đạt được trong tuần:
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND tỉnh nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức 01 trường hợp; phụ cấp thâm niên vượt khung 01 trường hợp; quyết định cử 01 công chức Sở Nội vụ tham gia khóa bồi dưỡng “Chính phủ điện tử” tại Đại học Quốc gia Kangwo - Hàn Quốc; phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính năm 2016; tổ chức triển khai quyết định UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu; trình UBND tỉnh xem xét báo cáo Bộ Nội vụ về việc rà soát lại việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; trình UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu; về việc Giáo xứ Tin lành Vĩnh Thịnh xin dời điểm sinh hoạt mới; trình Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Quyết định khen thường xuyên cho 87 trường hợp; khen chuyên đề cho 26 trường hợp.
Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực Nội vụ, Sở Nội vụ đã ban hành quyết định phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức 01 trường hợp; phụ cấp thâm niên nghề 02 trường hợp; cử 12 công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 64/2016 tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu; tiếp nhận, điều động 01 trường hợp; chuyển ngạch lương 03 trường hợp; hiệp y xếp lương đối với 01 cán bộ xã; hiệp y nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức 18 trường hợp; phụ cấp thâm niên nghề 02 trường hợp; phụ cấp thâm niên vượt khung 08 trường hợp; điều động, bổ nhiệm 08 trường hợp; bổ nhiệm lại 01 trường hợp.
2. Một số mặt công tác chủ yếu trong tuần tới
* Một số hoạt động chính của Ban Giám đốc Sở:
- Dự kiến trong ngày 27/6/2016 (thứ Hai): Giám đốc Sở chủ trì họp báo với các Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác Nội vụ trong tuần và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong tuần tới; Phó Giám đốc Thường trực Sở cùng Đoàn Công tác của UBND tỉnh đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm mô hình cơ quan hành chính tập trung tại tỉnh Bình Dương;
- Dự kiến ngày 28/6/2016 (thứ Ba): Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Tôn giáo dự Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; Phó Giám đốc Thường trực Sở dự làm việc với Đoàn Công tác Ban Đối ngoại Trung ương tại tại trụ sở Tỉnh ủy;
- Dự kiến ngày 29/6/2016 (thứ Tư): Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại hội trường UBND tỉnh; Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng dự Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại năm 2016 tại trụ sở Tỉnh ủy;
- Dự kiến chiều ngày 30/6 và cả ngày 01/7/2016 (Chiều thứ Năm và cả ngày thứ Sáu): Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 tại điểm cầu UBND tỉnh Bạc Liêu;
- Dự kiến ngày 01/7/2016 (thứ Sáu): Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởnghọp Tổ Tư vấn xét duyệt ngành giáo dục tại phòng họp cơ quan; Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Tôn giáo làm việc với Ủy ban Đoàn kết Công giáo về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
* Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong tuần tới:
Tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Nội vụ, trình UBND tỉnh, Sở Tài chính về việc đề nghị cấp kinh phí bổ sung để hỗ trợ tăng thêm đối với đội viên trí thức trẻ Đề án 500 của tỉnh Bạc Liêu có hệ số lương từ 2,34 trở xuống; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu; báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo công văn của Bộ Nội vụ.
Làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị các điều kiện về tài liệu, hậu cần để phục vụ Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thẩm định hồ sơ trợ cấp cán bộ tốt nghiệp sau đại học; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xét tuyển viên chức đặc cách; thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức nhà nước cho công chức làm công tác tổ chức cán bộ; dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác Dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước; dự thảo báo cáo tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo tinh thần Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ./.

Số lượt xem: 1237

Nguyễn Chí Hò

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn