Liên kết web
Thống kê truy cập
Thăm dò

null Bản tin: (Từ ngày 02/5/2015 đến ngày 13/5/2015)

Tin chuyên ngành
Thứ năm, 19/05/2016, 15:32
Màu chữ Cỡ chữ
Bản tin: (Từ ngày 02/5/2015 đến ngày 13/5/2015)

1. Kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành trong tuần

* Một số hoạt động chính của Ban Giám đốc Sở:        

Căn cứ vào Thông báo của UBND tỉnh, Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở nghỉ bù Lễ 30/4 và 01/5 vào ngày thứ Hai, thứ Ba. Trong tuần, Giám đốc Sở cùng các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở làm việc với lãnh đạo Phòng Công chức, viên chức thông qua Tờ trình công tác cán bộ; dự họp Chi bộ sinh hoạt lệ hàng tháng; họp giao ban lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; họp thành viên UBND tỉnh để thông qua dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngoại vụ, Công Thương; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; trực giải quyết công việc thường xuyên tại cơ quan;

Thực hiện các nhiệm vụ phân công được phân công, Phó Giám đốc Thường trực Sở dự Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; cùng thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hồng Dân.

Trong tuần, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng cùng Đoàn Giám sát HĐND tỉnh làm việc với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch tỉnh Bạc Liêu về tình hình quản lý, sử dụng ngân sách và lao động; dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại huyện Đông Hải.

Căn cứ các nhiệm vụ phân công trong tuần, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị Tổng kết Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; trực giải quyết công việc thường xuyên tại cơ quan.

* Một số kết quả nổi bậc đạt được trong tuần:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108 cho Sở Tài nguyên và Môi trường; Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu; làm việc với các cơ quan, đơn vị thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2016; tổng hợp danh sách công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 63 năm 2016; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016; cấp tiểu sử tóm tắt và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử và cấp dấu bầu cử cho các huyện, thị xã, thành phố; trình UBND tỉnh công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu lần I (nhiệm kỳ 2014 - 2019); Hội đồng quản lý Quỹ Bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ - Lê Tài Khí tỉnh Bạc Liêu lần I (nhiệm kỳ 2014 - 2019).

Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, công văn gửi Chủ tịch Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố về việc khẩn trương niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh phụ trách công tác bầu cử tại huyện Phước Long và thành phố Bạc Liêu.

Căn cứ vào chức, năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Sở Nội vụ đã hiệp y xếp lương đối với 01 hợp đồng giữ chức danh công chức cấp xã; công văn gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã về việc cử công chức tham gia Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển; xin chủ trương tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2560 – Dl 2016; xin chủ trương tổ chức An cư Kiết hạ PL 2560 – DL 2016; dự thảo thông báo về việc thành lập, tổ chức các đoàn đi thăm và chúc mừng các cơ sở thờ tự Phật giáo trong tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản PL. 2560 – DL. 2016; chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Lễ khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm tại tỉnh Bạc Liêu.

2. Một số mặt công tác chủ yếu trong tuần tới

* Một số hoạt động chính của Ban Giám đốc Sở:

Vào lúc 06h30 ngày 09/5/2016: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở dự Chào cờ tại Quảng trường Hùng Vương; họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc sơ kết công tác xây dựng Đảng, Nội vụ tháng 4, Chương trình công tác tháng 5 năm 2016. Chiều cùng ngày, Phó Giám đốc Thường trực Sở họp Ban Chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2015 tại cơ quan;   Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng họp triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại phòng họp cơ quan.

Từ ngày 10/5/2016 đến ngày 12/5/2016: Giám đốc Sở dự họp giao Ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Bộ Nội vụ tổ chức tại tỉnh Bình Dương.

Vào lúc 07h30 ngày 12/5/2016: Phó Giám đốc Thường trực Sở dự giảng bài về công tác cải cách hành chính tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu.

* Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong tuần tới:

Tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Kế hoạch của Ủy ban bầu cử ban hành; chuẩn bị các điều kiện về hậu cần để giúp Ủy ban bầu cử tỉnh phục vụ Đoàn Giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đến làm việc về công tác bầu cử tại tỉnh Bạc Liêu (Ngày 16/5/2016 - 17/5/2016); cấp thể lệ bầu cử, Nội quy phòng bỏ phiếu; các biên bản kiểm phiếu của Tổ bầu cử, biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, các loại phù hiệu của thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử cho các huyện, thị xã, thành phố và các ban bầu cử cấp tỉnh; chuẩn bị báo cáo công tác bầu cử và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp và làm việc với đoàn giám sát, kiểm tra của UBTVQH và Hội đồng bầu cử quốc gia.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phối hợp với văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan điều chỉnh, bổ sung dự thảo Quyết định ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, thực hiện theo tinh thần Quyết định số 09/2015/QÐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ sau khi thông qua thành viên UBND tỉnh. Đồng thời lập Tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt; dự thảo Kế hoạch điều tra khảo sát phục vụ xác định chỉ số Cải CCHC năm 2015 của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với Báo Bạc Liêu viết bài, cung cấp thông tin về công tác CCHC trên Báo Bạc Liêu./.

Số lượt xem: 1105

Nguyễn Chí Hò

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội Vụ
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, khu hành chính tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823861  Fax: 02913.956883   Email: snv@baclieu.gov.vn