SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
3
2
3
5
Tin thời sự Thứ Hai, 18/07/2016, 14:25

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐUK ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh “Về việc tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền quán triệt và xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”.

Sáng ngày 07 tháng 7 năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho tất cả đảng viên, đoàn viên, công chức (trừ các đồng chí đã dự Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh tổ chức vào ngày 14-16 tháng 6 năm 2016).

Quang cảnh Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tại Hội nghị này, các đảng viên, công chức và người lao động cơ quan được nghe đồng chí Trịnh Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trình bày khái quát những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Ngô Công Hầu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Ngô Công Hầu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Tiếp theo Chương trình hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Thường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Sở trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Nguyễn Vũ Thường, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng Sở hướng dẫn đảng viên, công chức và người lao động cơ quan viết bài thu hoạch

Sau Hội nghị, tất cả đảng viên, công chức và người lao động cơ quan đã được truyền đạt đầy đủ các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên tinh thần đó yêu cầu mỗi đảng viên, công chức và người lao động cơ quan cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để tuyên truyền sâu rộng cho người thân trong gia đình và Nhân dân hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để ra sức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

Nguyễn Chí Hò


Số lượt người xem: 773 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày