SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
8
7
6
8
7
VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuLĩnh vựcCơ quan ban hành
162/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Nguyễn Xuân Phúc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo Chính phủ
02/2016/QH14 18/11/2016 Nguyễn Thị Kim Ngân Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo Quốc hội
Thông tư số 08/2016/TTLT-BYT-BNV 15/04/2016 Trần Anh Tuấn - Nguyễn Viết Tiến Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
Thông tư số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV 07/04/2016 Trần Anh Tuấn - Trương Minh Tuấn Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông Bộ TTTT - Bộ Nội vụ
161/QĐ-BNV 26/02/2016 Triệu Văn Cường Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên trung cấp (hạng IV) CBCC Bộ Nội vụ
162/QĐ-BNV 26/02/2016 Triệu Văn Cường Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên (hạng III) CBCC Bộ Nội vụ
163/QĐ-BNV 26/02/2016 Triệu Văn Cường Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên chính (hạng II) CBCC Bộ Nội vụ
06/2016/TT-BTC 14/01/2016 Huỳnh Quang Hải Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Xây dựng chính quyền Bộ Tài chính
01/2016/TT-BNV 13/01/2016 Nguyễn Trọng Thừa hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Nội vụ
220/2015/TTLT-BTC-BNV 31/12/2015 Trần Anh Tuấn - Đỗ Hoàng Anh Tuấn Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh TCBM Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
56/2015/TTLT-BYT-BNV 29/12/2015 Trần Anh Tuấn - Nguyễn Viết Tiến Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
51/2015/TTLT-BYT-BNV 11/12/2015 Trần Anh Tuấn - Nguyễn Thanh Long Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tổ chức bộ máy Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV 11/12/2015 Trần Anh Tuấn - Đào Quang Thu Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bộ KHĐT - Bộ Nội vụ
số 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Trần Anh Tuấn - Lê Khánh Hải Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa CBCC Bộ VHTTDL - Bộ Nội vụ
10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Trần Anh Tuấn - Lê Khánh Hải Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh cbcc Bộ VHTTDL - Bộ Nội vụ
29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 20/11/2015 Nguyễn Duy Thăng - Huỳnh Văn Tí - Nguyễn Vinh Hiển - Huỳnh Quang Hải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
07/2015/TTLT-BXD-BNV 16/11/2015 Trần Anh Tuấn - Phạm Hồng Hà Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng. Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ
34/2015/TTLT-BCT-BNV 27/10/2015 Trần Anh Tuấn - Đỗ Thắng Hải Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương Tổ chức bộ máy Bộ Công thương - Bộ Nội vụ
01/TTLT-VPCP-BNV 23/10/2015 Kiều Đình Thụ - Trần Anh Tuấn Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tổ chức bộ máy Văn phòng chính phủ - Bộ Nội vụ
36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Trần Anh Tuấn - Vũ Văn Tám Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật CBCCVC Bộ NNPTNT - Bộ Nội vụ