SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
8
7
6
6
2
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức Phòng Công chức, viên chức
2 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức Phòng Công chức, viên chức
3 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công Công chức Phòng Công chức, viên chức
4 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức Phòng Công chức, viên chức
5 Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Công chức Phòng Công chức, viên chức
6 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Công chức Phòng Công chức, viên chức
7 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Viên chức Phòng Công chức, viên chức
8 Thủ tục thi tuyển viên chức Viên chức Phòng Công chức, viên chức
9 Thủ tục xét tuyển viên chức Viên chức Phòng Công chức, viên chức
10 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Viên chức Phòng Công chức, viên chức
11 Thủ tục thành lập ấp mới, khóm mới Chính quyền địa phương Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
12 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
13 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
14 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
15 Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Công tác bảo trợ xã hội Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi Chính phủ
16 Thủ tục tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Công tác bảo trợ xã hội Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi Chính phủ
17 Thủ tục thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tổ chức hỗ trợ phát triển giáo dục Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi Chính phủ
18 Thủ tục tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tổ chức hỗ trợ phát triển giáo dục Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi Chính phủ
19 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi Chính phủ
20 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi Chính phủ
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối86 thủ tục