SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
8
7
6
5
1

Rà soát, bổ sung tiêu chí tiêu chí thành phần tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ngành, UBND cấp huyện (lần 2)

Đề nghị quý cơ quan đơn vị tải bản Chỉ số bổ sung tại đây: Sở, ngành tỉnh; Cấp huyện

 

Tải tài liệu Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tài liệu tải tại đây