LIÊN KẾT WEB
  • jw media player
  • video clip 2
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
3
3
5
9
9

Sáng ngày 12/02/2015, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức buổi họp mặt tuyên dương các cá nhân đạt thành tích cao năm 2014 trên các lĩnh vực: giáo dục, khoa học, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao….

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT – VI ngày 03/6/2014 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương về tổ chức Hội nghị điển hình các cấp tiên tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015 và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 05/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV năm 2015.

Để đánh giá thực chất khách quan, công bằng kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của tỉnh và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã.

Căn cứ Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã”; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014.

Để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác Nội vụ năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.

Tham gia tập huấn tình nguyện viên, hướng dẫn viên phục vụ Festival Đờn ca tài tử
Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2014 Tiểu ban Hậu cần – Lễ tân tổ chức hội nghị tập huấn cho tình nguyện viên, hướng dẫn viên về công tác phục vụ Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu năm 2014
Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 136/2001/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
Để đánh giá kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, ngày 27 tháng 7 năm 2012, Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 136/2001/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015.
  Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012  (31/07)
  Lãnh đạo Sở Nội vụ tiếp và làm việc với cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Bộ Nội vụ về công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012  (30/07)
  Bản tin hội nghị triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2911- 2020 của Chính phủ và chương trình chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2012- 2020.  (05/07)
  Khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2012  (05/07)
  Ban hành văn bản sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua- khen thưởng  (31/05)