LIÊN KẾT WEB
  • jw media player
  • video clip 2
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
4
8
1
5
6

Ngày 04 tháng 4 năm 2014, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai quyết định thành lập Hội đồng và chỉ tiêu tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn giai đoạn 2013 - 2020 của tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện Công văn số 683/UBND-VX ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc giao nhiệm vụ các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh nhận giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Thực hiện Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Đề án “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 – 2013”.

Sáng ngày 28/3/2014, tại Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình - Cụm trưởng Cụm thi đua các huyện, thành phố năm 2013 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua các huyện, thành phố năm 2013.

Chiều ngày 20/3/2014, Ban Thi đua, Khen thưởng tham mưu Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh (TĐKT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội nghị triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013
Thực hiện Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã” và Quyết định số 100/QĐ-BNV ngày 11/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2013 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  Hội nghị tổng kết phong trào Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2013  (10/03)
  Họp mặt tuyên dương thành tích cao trên các lĩnh vực năm 2013  (07/02)
  Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014  (23/01)
  Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước  (09/01)
  Thảo luận dự thảo một số quy định đối với những người hoạt động không chuyên trách  (09/01)
Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 136/2001/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
Để đánh giá kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, ngày 27 tháng 7 năm 2012, Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 136/2001/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015.
  Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012  (31/07)
  Lãnh đạo Sở Nội vụ tiếp và làm việc với cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Bộ Nội vụ về công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012  (30/07)
  Bản tin hội nghị triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2911- 2020 của Chính phủ và chương trình chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2012- 2020.  (05/07)
  Khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2012  (05/07)
  Ban hành văn bản sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua- khen thưởng  (31/05)