LIÊN KẾT WEB
  • jw media player
  • video clip 2
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
8
3
0
0
4

Các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể Ban Giám đốc Sở Nội vụ

Ngày 20 tháng 7 năm 2014, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã trong tỉnh Bạc Liêu tham gia phát triển nông thôn giai đoạn 2013 - 2020.

Ngày 18 tháng 7 năm 2014, được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014 đăng cai tổ chức tại Bạc Liêu.

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐTN ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2014 đã được Giám đốc Sở phê duyệt ngày 13/12/2013. Tại phòng họp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Minh Thất Trưởng đoàn thanh tra Sở Nội vụ cùng các thành viên Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Tổ chức bộ máy hành chính - sự nghiệp, quản lý biên chế và sử dụng công chức, viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tham gia tập huấn tình nguyện viên, hướng dẫn viên phục vụ Festival Đờn ca tài tử
Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2014 Tiểu ban Hậu cần – Lễ tân tổ chức hội nghị tập huấn cho tình nguyện viên, hướng dẫn viên về công tác phục vụ Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu năm 2014
Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 136/2001/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
Để đánh giá kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, ngày 27 tháng 7 năm 2012, Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 136/2001/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015.
  Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012  (31/07)
  Lãnh đạo Sở Nội vụ tiếp và làm việc với cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Bộ Nội vụ về công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012  (30/07)
  Bản tin hội nghị triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2911- 2020 của Chính phủ và chương trình chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2012- 2020.  (05/07)
  Khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2012  (05/07)
  Ban hành văn bản sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua- khen thưởng  (31/05)