LIÊN KẾT WEB
  • jw media player
  • video clip 2
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
4
8
3
2
9

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Bạc Liêu thông báo đến các cơ quan, đơn vị và thí sinh dự tuyển lịch kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Bạc Liêu như sau: - Lịch kiểm tra sát hạch Khối sự nghiệp giáo dục và đào tạo; - Lịch kiểm tra sát hạch Khối sự nghiệp y tế; - Lịch kiểm tra sát hạch Khối sự nghiệp khác./.

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Bạc Liêu thông báo Kế hoạch tổ chức ôn tập kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 theo hình thức cạnh tranh. Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh thông báo kết quả xét tuyển viên chức Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức tỉnh Bạc Liêu năm 2019 như sau: - Khối các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo; - Khối các đơn vị sự nghiệp y tế; - Khối các đơn vị sự nghiệp khác.

Các cơ quan, đơn vị tải dự thảo Quy chế công tác văn thư của tỉnh Bạc Liêu kèm theo Công văn số 420/SNV-CCVTLT ngày 27/5/2020 của Sở Nội vụ tại đây. Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung chi tiết Thông báo số 11/TB-SNV ngày 03/4/2020 xem tại đây./.

Nội dung chi tiết Thông báo số 10/TB-SNV ngày 31/01/2020 xem tại đây./.

Tình hình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm 2016
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 đã xác định cải cách hành chính là một trong 03 khâu đột phá chiến lược để đưa đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
  Lễ kỷ niệm 77 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo (18/5/1939 – 18/5/2016 AL)  (05/07)
  Bản tin: (Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 01/7/2016)  (05/07)
  Bản tin: (Từ ngày 09/5/2015 đến ngày 20/5/2015)  (19/05)
  Bản tin: (Từ ngày 02/5/2015 đến ngày 13/5/2015)  (19/05)
  Bản tin: (Từ ngày 25/4/2015 đến ngày 06/5/2015)  (19/05)