LIÊN KẾT WEB
  • jw media player
  • video clip 2
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
0
0
6
8
1

Ngày 21 tháng 8 năm 2014, Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp thành viên Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ báo cáo kết quả tuyển chọn ứng viên tham gia Đề án tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn giai đoạn 2013 – 2020 của tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện Công văn số 2501/BTP-KSTT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 18 tháng 8 năm 2014 Lãnh đạo Sở Nội vụ Bạc Liêu có buổi tiếp đoàn Công tác Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐUK ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI).

Sáng ngày 01/8, Hội nghị sơ kết phong trào thi đua Cụm các tỉnh Tây Nam bộ năm 2014 được tổ chức tại tỉnh An Giang - Cụm Phó thứ hai Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2014.

Tham gia tập huấn tình nguyện viên, hướng dẫn viên phục vụ Festival Đờn ca tài tử
Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2014 Tiểu ban Hậu cần – Lễ tân tổ chức hội nghị tập huấn cho tình nguyện viên, hướng dẫn viên về công tác phục vụ Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất – Bạc Liêu năm 2014
Tổ chức họp thành viên Hội đồng Tuyển chọn trí thức trẻ báo cáo kết quả tuyển chọn ứng viên tham gia Đề án tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn giai đoạn 2013 - 2020 của tỉnh Bạc Liêu
Ngày 21 tháng 8 năm 2014, Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp thành viên Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ báo cáo kết quả tuyển chọn ứng viên tham gia Đề án tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn giai đoạn 2013 – 2020 của tỉnh Bạc Liêu.
  Yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi bổ sung báo cáo và tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013  (06/08)
  Tổ chức Hội nghị phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn giai đoạn 2013 - 2020 của tỉnh Bạc Liêu  (24/07)
  Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014  (24/07)
  Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 3 (khóa 53) năm 2014 tập trung tại tỉnh Bạc Liêu  (07/07)
  Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014  (25/06)
Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 136/2001/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.
Để đánh giá kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, ngày 27 tháng 7 năm 2012, Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 136/2001/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015.
  Hội nghị sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012  (31/07)
  Lãnh đạo Sở Nội vụ tiếp và làm việc với cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Bộ Nội vụ về công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012  (30/07)
  Bản tin hội nghị triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2911- 2020 của Chính phủ và chương trình chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2012- 2020.  (05/07)
  Khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2012  (05/07)
  Ban hành văn bản sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua- khen thưởng  (31/05)